Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NDK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR Communication)
A tantárgy neve (angolul):Corporate Social Responsability
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév + tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:--
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Ásványi Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során a hallgatók megismerik a társadalmi felelősségvállalás kialakulását, jelenlegi trendjeit, valamint a CSR kommunikációjának céljait, eszközeit, célcsoportjait. A tantárgy integrált, kommunikációs szemléletű és gyakorlatorientált megközelítése azokra a
helyzetekre készíti fel a hallgatókat, amelyekkel szakmai pályafutásuk során szembesülni fognak a társadalmi felelősségvállalás kapcsán.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság ismerete alapvető témakör a kurzus keretében, mely mint elv is megjelenik a kurzusban.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság fogalmával.
Tisztában van a felelősségvállalás különböző megközelítéseivel.
Ismeri a CSR különböző csoportosításait és megjelenési formáit.
Ismeri a fenntartható fejlődési célokat (SDG).
Tisztában van a HR-t érintő CSR tevékenységek lehetőségeivel.
Ismeri a különböző CSR kommunikáció stratégiákat.
Ismeri az érintett elméleteket.
Felelős szemlélet elsajátítása.
Tisztában van a csapatmunka és az egyéni munka előnyeivel és hátrányaival.


Képesség:
Képes különbséget tenni a felelősségvállalás és a fenntarthatóság fogalma között.
Képes értelmezni és érti a különböző CSR megközelítések lényegét.
Képes azonosítani, hogy mely felelősségvállalási tevékenység mely CSR típusba sorolható.
Képes értelmezni az egyes SDG célokat.
Képes azonosítani a HR területén megjelenő felelős megoldásokat.
Képes különbséget tenni az egyes CSR kommunikációs megközelítések között.
Képes az adott szituációhoz kapcsoltan azonosítani az érintetteket felelősségvállalás szempontból.
Felelősség felismerésének és azonosításának képessége egy adott témakörön belül.
Képes egyéni feladatok megoldására.
Képes csapatban dolgozni és közösen megoldani egy feladatot.


Attitűd:
Igénye van a felelősségvállalás és a fenntarthatóság különböző szemléleteinek megismerésére és megértésére.
Törekszik a különböző CSR szemléletek megértésére.
Törekszik a különböző CSR típusok minél mélyebb megértésére és értelmezésére.
Igénye van az SDG céloknak megfelelő CSR tevékenységek megismerésére.
Igénye van a HR és a CSR összekapcsolódásának megismerésére.
Törekszik a különböző CSR kommunikációs megközelítések megértésére.
Törekszik felelős megközelítést figyelembe véve értékelni az érintetti viszonyrendszert.
Törekszik a felelős témakör mélyebb (kritikus) megértésére
Csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: