Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NDV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Márkaépítés alapjai
A tantárgy neve (angolul):Introduction to brand management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Faludi Julianna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók olyan marketingszemléletet nyerjenek, amely a márkákat kellő fontossággal és hozzáértéssel kezeli. Ezért a félév során rendszerezett elméleti ismereteket nyújtunk a márkázással kapcsolatos problémakörökben. Ugyanakkor vendégelőadók segítségével, gyakorlati példákon keresztül a márkamenedzsment napi gyakorlatát is megismerik a hallgatók. A márkázási projekt révén lehetővé válik a hallgatók számára, hogy a megismert koncepciókat alkalmazzák, próbára tegyék magukat egy valós probléma megoldásán dolgozva.
Témák:
Márkaérték (fogyasztói márkaérték, márkaérték lánc, stb), értékajánlat, márkaelemek, márkaépítészet, márkaidentitás, márkaszemélyiség, márkakiterjesztés, márkázási stratégiák, márkaportfóliók, márkatípusok, globális márkák, vállalat-kultúra-márka, társadalmi hatás.

A fenntarthatóság szempontjai:
A márkák és a fenntarthatóság sokdimenziós kérdésként jelenik meg: mind az etikus fogyasztás, mind a márkaérték fenntarthatósági elemei, mind a kulturális és fizikai termelés témájaként. A termék, a márka, illetve a vállalat valós elköteleződésének, illetve a kommunikáció autentitkusságának kérdéskörei aktuális témaként jelennek meg a márkakommunikáció kutatásban. A kurzus keretében rendszerint foglalkozunk társadalmi vállalkozásokkal, nem reguláris, és különleges piacokkal, közösségi kezdeményezések márkázásával.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a márkaérték (fogyasztói márkaérték, márkaérték lánc, stb), értékajánlat, márkaelemek, márkaépítészet, márkaidentitás, márkaszemélyiség, márkakiterjesztés, márkázási stratégiák, márkaportfóliók, márkatípusok fogalmát
Eligazodik a globális márkák, vállalat-kultúra-márka témaköreiben
Ismeri az egyes márkázási stratégiákhoz kapcsolódó főbb márkakommunikációs szempontokat
Képes márkaidentitás elemzésére, kialakítására
Ismeri a márkaérték kutatás alapvető modelljeit.


Képesség:
Problémaérzékenység
Képes a rövid, probléma-orientált prezentációs technikák alkalmazására
Képes önálló szakmai érvelésre
Képes analitikus képi és szöveges tartalomelemzésre
Képes egy adott márkázási probléma felismerésére, illetve a megoldására irányuló stratégiára javaslat kidolgozására
Képes csapatban dolgozni
Képes a kreatív problémamegoldásra


Attitűd:
Önálló feladatmegoldás, önellenőrzés
Csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező
Mások projektjeit követi, szakmai észrevételekkel támogatja
Kritikus és önkritikus a szakmai munka tekintetében
Igénye van új kutatási módszerek, témák, és szakirodalom megismerésére
Igénye van a szakmai tájékozottsága fejlesztésére
Nyitott a tágabb gazdasági és társadalmi kontextus megsimerésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: