Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NDV03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A designkommunikáció vállalatirányítási kérdései
A tantárgy neve (angolul):Design management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:--
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Horváth Dóra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során alkalmazott gondolkodásmód / mindset
A Nobel Díjas közgazdász Herbert Simon művében úgy fogalmaz „legyen az mérnöki tervezői folyamat, orvostudomány, üzlet, építészet vagy festészet nem azzal foglalkozik, hogy mi szükséges, hanem hogy mi lehetséges – nem azzal, hogy mi van, hanem azzal, hogy mi lehet, – röviden designnal.”

Mindez igaz és egyértelmű a vállalat-vezetői működés esetében, mégsem általános gyakorlat.
Az inter- és transzdiszciplináris megközelítésű kurzus során a résztvevők azt próbálhatják ki, tapasztalhatják meg, hogy egy mai vállalat- vagy vállalkozásvezető hogyan működhet designerként (terevezőként); hogyan teheti a design, a designkommunikációs szemlélet a mai vezetői és alkotói gondolkodást hatékonyabbá és hogyan tárhatja fel a vállalkozás -, termék- és szolgáltatásfejlesztés új perspektíváit.

A fenntarthatóság szempontjai:
„A tervezés, az alkotás az emberi faj egyik legfontosabb adottsága, lehetősége és egyben kötelessége figyelembe véve a társadalmi állandók és változók kölcsönhatását. Az alkotói/tervezői képességünk, fajunk létezése óta determinálja a Túlélés – Fennmaradás – Fejlődés hármasát.” (Cosovan Attila, 2009 Disco / http://issuu.com/cosovan/docs/ca_disco_web )


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában vannak a tervezés és kommunikáció elválaszthatatlan viszonyával, a designkommunikáció fogalmával


Képesség:
A kurzus résztvevői képesek tervezőként kapcsolatot teremteni


Attitűd:
A kurzus résztvevői alkalmasak a tervezői magatartás átélésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:designkommunikáció


Tudás:
Tudja mit jelent az egyéni, csoportos és tömeges együttműködés


Képesség:
Képes egyénileg, csoportosan és tömegesen együttműködni


Attitűd:
Níyitott és fontosnak tartja az egyéni, csoportos és tömeges (wikinómikus) együttműködés közötti szinergiákat.