December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NBK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Marketingkutatás és piacelemzés
A tantárgy neve (angolul):Marketing Research and market analysis
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:ősz, tavasz
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Simon Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az oktatás célja kettős: részben igyekszik megismertetni a hallgatókat a többváltozós statisztikai módszerek marketingkutatási alkalmazási lehetőségeivel, részben képessé kívánja tenni a hallgatókat egy piackutatási projekt teljes kivitelezésére, különös tekintettel az elemzési lehetőségek ismeretére. Ez utóbbit célozza az átfogó házi dolgozat, a projekt előírása. A hallgató képessé válik a marketingkutatásnak a vállalati márketingfolyamatokban való hasznosulásának áttekintésére is, ezt szolgálja az egész napos "A Piackutatás Napja" című konferencia is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: