November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NBK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Business Communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
szeminárium
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Mitev Ariel Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében a hallgatók konkrét üzleti kommunikációs esetekben, illetve tárgyalási szituációkban gyakorolnak, elemzik a lehetséges kimeneteleket. A szituációs játékok kapcsán lehetőség nyílik az egyéni kommunikációs és tárgyalási stílus megismerésére és fejlesztésére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: