Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NBK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Interkulturális kommunikáció és marketing
A tantárgy neve (angolul):Intercultural Marketing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:BA nemzetközi marketing
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Malota Erzsébet

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét termék bevezetését megtervezzék és megszervezzék úgy, hogy az egy adott ország kulturális hátterének megfeleljen.

A fenntarthatóság szempontjai:
a tárgy során az etikai és fenntarthatósági szempontok érintőlegesen kerülnek tárgyalásra


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:

• Tisztában van a kulturális különbségek nemzetközi marketingre való hatásával
• Tisztában van a kultúra definícióival, elemeivel és modelljeivel
• Ismeri Hall, Hofstede, Trompenaars és a Globe modell kulturális dimenzióit
• Tisztában van a sztereotipizálás definícióival, modelljeivel, magyarázataival
• Ismeri a kulturális sokk koncepcióját és a hozzá tartozó akkulturációs modelleket
• Tisztában van az interkulturális kommunikáció lényegi elemeivel, modelljeivel
• Összefüggéseiben tudja értelmezni a társadalmi és kulturális különbségek hatásait az interkulturális marketingre
• Tisztában van a kultúra fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőivel
• Érti a globális fogyasztás jellemzőit, kihívásait a kultúra tükrében
• Ismeri és fel tudja idézni a globális fogyasztói trendeket és a trendek kulturális különbségeit
• Tisztában van a kultúraközi márkázás és marketingkommunikáció eszközeivel, sajátosságaival


Képesség:
• Képes megkülönböztetni az egyes interkulturális kommunikációra vonatkozó koncepciókat
• Azonosítani tudja a sztereotipizálás folyamatát
• El tudja helyezni az egyes országokat kulturális jellemzőik szerint
• Azonosítani tudja a kultúra elemeit, azok hatásait
• Képes meghatározni Hofstede dinemzióit és ezek tartalmát
• Képes meghatározni Trompenaars kulturális dimenzióit és ezek tartalmát
• Képes értelmezni Hall P és M időfelfogását illetve a kontextus erős és kontextus gyenge kultúrák jellemzőit azonosítani tudja
• Képes felismerni a globalizáció fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásait
• Képes értelmezni a lokális, nemzetközi és globális márkák /termékek közötti különbséget, előnyeiket/hátrányaikat, alkalmazhatóságuk kereteit
• Képes meghatározni a kultúraközi marketingkommunikáció eszközeit, ezek előnyeit/hátrányaitAttitűd:

• Nyitott véleményét megosztani és más megközelítését (értő figyelemmel) végighallgatni
• Fontosnak tartja az etikai normák betartását az órai tevékenységek során
• Belátja a kultúrából fakadó eltérések jelentőségét
• Fogékony a különféle kommunikációs stílusokra
• Kész csoportmunkában hatékonyan részt venni
• Érdeklődik a globális fogyasztás kérdései és trendjei iránt
• Igénye van a kultúraközi termék és márkapolitika, valamint marketingkommunikáció mélyebb megértésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: