December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NCK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek
A tantárgy neve (angolul):Qualitative and Quantitative Research Methods
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Neulinger Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a korábban megszerzett marketingkutatási ismereteket kibővítse és elmélyítse. Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet és gyakorlat kapcsolatára, a gyakorlati ismeretek elsajátítását a marketingkutatásban nagy tapasztalattal rendelkező vendégelőadók, illetve vállalatlátogatások támogatják. Az oktatásban olyan szoftveres ismeretet, illeve elemzési eljárásokat tanítunk, amelyek a gyakorlati piackutatásban gyakran alkalmazottak, ismeretük a jövőben mind az ügynökségi-, mind az ügyféloldali munkavégzést támogatja.

A fenntarthatóság szempontjai:
A marketingben általánosan megjelenő elv ehhez a tárgyhoz is kapcsolódik "az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára" témakör kapcsán, amelyet a marketing és ehhez kapcsolódóan a marketingkutatás során is figyelembe kell venni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megtanlják a kvalitatív elemzés megközelítését.
A marketingkutatás elméletét gyakorlati kutatási projekt keretében alkamazzák.
Elsajátítsák a tartalomelemzés elveit, megértik az alkalmazása módját.
Mélyebb ismereteket szereznek a kvantitatív elemzésben.


Képesség:
Képessé válnak rendszerben gondolkodni, összetett helyzeteket kezelni.
Képessé válnak kvalitatív és kvantitatív elemzések elvégzésére.
Fejlődik az írásbeli és szóbeli kommunikációs képességük.
Fejlődik a másokkal való együttműködés képessége.


Attitűd:
Nyitottak lesznek mások gondolatainak és megközelítésének elfogadására.
Nyitottan lfogadják a munkájukkal kapcsolatos visszajelzéseket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: