December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MF44NCK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi marketing
A tantárgy neve (angolul):International Marketing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:marketing
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartá Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Malota Erzsébet

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy
- egy konkrét termék külpiaci bevezetését megtervezzék
- egy vállalat nemzetközi aktivitását értékeljék
- megtervezzék a nemzetközi marketing aktivitásokat
- döntéshozatal és elemzési készég fejlesztése vállalati esetek alapjánA fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy során az etikus vállalati magatartás és a fenntarthatóság szempontjait a nemzetközi fogyasztói magatartás és a marketingkommunikáció témakörnél elemezzük.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
• Ismeri a nemzetközi marketing fogalmát és fokozatait
• Tisztában van a nemzetközi piacokat jellemző változásokkal
• Összefüggéseiben tudja értelmezni az egyes nemzetközi marketing koncepciókat (pl. EPRG)
• Tisztában van a kultúra definícióival, elemeivel és hatásaival a nemzetközi marketingre
• Ismeri Hall, Hofstede és Trompenaars kulturális dimenzióit
• Összefüggéseiben tudja értelmezni a társadalmi és kulturális különbségek hatásait a nemzetközi marketingre
• Megérti az egyes országok gazdasági, politikai, jogi és technológiai környezetének egyes elemeit, melyek hatással lehetnek a nemzetközi marketing gyakorlatára
• Tisztában van a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőkkel
• Érti a globális fogyasztás jellemzőit, kihívásait
• Ismeri és fel tudja idézni a globális fogyasztói trendeket
• Érti a lokális, nemzetközi és globális termékek/ márkák fogalmát, azok eltéréseit
• Érti az országeredet hatásának jelentőségét a márkák esetén
• Tisztában van a stratégiai alternatívákkal a globális termék tervezési folyamatában
• Tisztában van a nemzetközi marketingkommunikáció eszközeivel, sajátosságaival


Képesség:
• Képes meghatározni a nemzetközi és a belpiacon zajló marketingtevékenységek közötti eltéréseket
• Képes megkülönböztetni az egyes nemzetközi marketing koncepciókat
• El tudja helyezni az egyes országokat kulturális jellemzőik szerint
• Azonosítani tudja a kultúra elemeit, azok hatásait
• Képes meghatározni Hofstede dinemzióit és ezek tartalmát
• Képes meghatározni Trompenaars kulturális dimenzióit és ezek tartalmát
• Képes értelmezni Hall P és M időfelfogását illetve a kontextus erős és kontextus gyenge kultúrák jellemzőit azonosítani tudja
• Képes meghatározni a külső környezet elemzéséhez szükséges információkat és azokat strukturálni tudja
• Képes értelmezni a PESTEL elemzés eredményeit és azt beépíteni a marketingstratégiába
• Képes felismerni a globalizáció fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásait
• Képes értelmezni a lokális, nemzetközi és globális márkák /termékek közötti különbséget, előnyeiket/hátrányaikat, alkalmazhatóságuk kereteit
• Képes meghatározni a nemzetközi marketingkommunikáció eszközeit, ezek előnyeit/hátrányait


Attitűd:
• Érdeklődik a nemzetközi marketing sajátosságai iránt
• Fogékony szakmai kérdések végig gondolására
• Nyitott véleményét megosztani és más megközelítését (értő figyelemmel) végighallgatni
• Fontosnak tartja az etikai normák betartását az órai tevékenységek során
• Belátja a kultúrából fakadó eltérések jelentőségét
• Szem előtt tartja a PESTEL elemzés jelentőségét a nemzetközi marketingtevékenység megtervezése során
• Kész csoportmunkában hatékonyan részt venni
• Érdeklődik a globális fogyasztás kérdései és trendjei iránt
• Igénye van a nemzetközi termék és márkapolitika, valamint marketingkommunikáció mélyebb megértésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: