Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó vezetői számvitel
A tantárgy neve (angolul):Advanced Managerial Accounting
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 tanóra: előadás, szeminárium
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Vezetői számvitel
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Martin Kíra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja megismertetni a hallgatókat olyan haladó vezetői számviteli módszerekkel, amelyek alapján képesek lesznek a vállalati értéknövelés célját megalapozó üzleti döntések előkészítésére. A legfontosabb tárgyalt területek: a költségtervezés, a költségszámítási rendszerek, a költségszámításon alapuló gazdasági döntések, erőforrás-allokáció, az árazás ezen belül a transzferárak, a vevői megelégedettség és a belső folyamatok mérése, a pénzügyi teljesítményértékelés valamint a befektetési döntések.
A tananyag problémaorientáltan, esettanulmányok, példák segítségével kerül feldolgozásra.


A fenntarthatóság szempontjai:
A vezetői számvitel három szinten kerül oktatásra. Alapszakon a vezetői számvitel (alapismeretek), mester képzésen a haladó vezetői számvitel, majd a stratégiai vezetői számvitel. Ennek megfelelően bármelyik szinten történő változást követi a többi tárgy. Figyelemmel kísérjük a haladó vezetői számvitel területén megjelenő újabb technikákat, eseményeket (pl. ilyen volt az idő-vezérelt ABC, ügyfél jövedelmezőség számítás, jelenleg a számvitel területén is megjelenő digitalizáció), amelyek megjelennek az oktatási anyagainkban. Ugyancsak aktualizáljuk az oktatási anyagokat (elméleti és gyakorlati vonatkozásban) a vállalatok igényei szerint.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.

Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolat-rendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.

Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.

Átlátja az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket.

Ismeri a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit.Képesség:
Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.

A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót ellátására, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezésére, irányítására, az erőforrásokkal történő gazdálkodásra. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.

Képes a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására.Attitűd:
Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.

Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.

Hitelesen közvetíti a hazai és nemzetközi számviteli szabályrendszereket, bemutatva a szabályozó által kínált lehetőségek vállalat specifikus előnyeit és hátrányait.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: