Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2PU51NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A számvitel és könyvvizsgálat számítógépes támogatása
A tantárgy neve (angolul):Computer Support of Accounting and Audit
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+géptermi szeminárium)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:A könyvvizsgálat rendszere (2PU51NCK08M)
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Polyák Imre

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a könyvvizsgálathoz leginkább szükséges informatikai eszközöket, amelyek segítik a számviteli szakembert a megfelelően megalapozott könyvvizsgálói véleményhez szükséges információ megszerzésében, illetve a könyvvizsgálati munka dokumentálásában.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy tartalmában igazodik a Magyar Könyvvizsgálói Kamara előírása szerinti könyvvizsgálói képzés kapcsolódó tárgyához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során a hallgatók az elméleti oktatás keretében megismerik a könyvvizsgálói munka informatikai aspektusát. Egy általános informatikai alapvetést követően a tárgy keretében foglalkozunk a bizonyítékok legnagyobb körét kitevő forrásadatok struktúrájával, és az adatkinyerés legfontosabb eszközeivel. Ezt követően a hallgatók megismerik a vállalatoknál alkalmazott üzleti szoftverek legfontosabb törvényszerűségeit, így a szintetika, az egyes analitikus rendszerek belső kapcsolatrendszerét. A következő tantárgyi blokkban egy könyvvizsgálói alkalmazás felépítésével, működésével ismerkednek meg a hallgatók, és a működésének belső logikáját tekintik át. A hallgatók megismerik az alkalmazáskontrollok rendszerét, így rálátást nyernek az információs-technológia minőségi feltételrendszerére. Megismerik a fentieken túlmenően az adatelemzés és a számítógéppel támogatott mintavételezés és kiértékelési informatikai eszköztárát is. Az utolsó elméleti blokk az adatvédelem-adatbiztonság témakörét öleli fel.

A tárgy elméleti témakörei:
• Pénzügyi rendszerek kialakulása, hardveres, hálózati, fejlesztési és üzleti aspektusok
• Rendszerszervezési paradigmák (hagyományos és agilis módszertanok)
• Informatikai rendszerek architektúrája, architektúra-elemekkel szembeni követelmények
• Adatmodellek, relációs adatmodell, normálformák
• Számviteli rendszer általános jellemzői
• Szintetika törvényszerűségei, a rendszer inputjai és a minimális és elvárt outputok
• Analitikus rendszerek, interfészkapcsolatok
• Adózás, kapcsolódó szoftverelemek
• Alkalmazáskontrollok
• Rendszer- és elemző vizsgálatok, és alkalmazásuk
• Adatelemző szoftverek
• Könyvvizsgáló szoftverek
• Alkalmazáskontrollok
• Számítógépes mintavételi technikák
• Adatvédelem, adatbiztonság


Képesség:
A tárgy gyakorlati képzése keretében képesek lesznek áttekinteni gyakorlati szempontból is a könyvvizsgálói munkafolyamatot, egy jogszabályon alapuló könyvvizsgálat esetében.

Ehhez az alábbi informatikai eszköztár áll rendelkezésre:
• Elemi, adatkinyerésre szolgáló eszköz (RDBMS)
• Integrált pénzügyi-számviteli rendszer
• Könyvvizsgáló szoftver
• Adatelemző szoftver
• Algoritmizálható adatkonvertáló és elemző szoftver


Attitűd:
A hallgató rálátást nyer az informatikai rendszerek mögöttes törvényszerűségeire, és átveszi azt a szemléletet, amely az adatrögzítői kompetencia helyett a szervezői kompetenciát helyezi előtérbe. Megtanul kritikusan közeledni egy informatikai rendszerhez, felvértezve az aktuális minimális architektúra és szakmai elvárásokkal, amelyek az egyes számviteli rendszerekkel szemben megfogalmazhatóak.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: