Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SA53NAK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Éves beszámoló elemzése
A tantárgy neve (angolul):Annual Report and Analysis
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Pénzügyi számvitel I. és II. valamint Vezetői számvitel
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetői Számvitel Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Reizingerné Dr. Ducsai Anita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az éves beszámoló összeállítása után bemutatjuk annak gazdasági tartalmát és hasznosságát. Az éves beszámoló alapján elemezzük a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. A hallgató a Pénzügyi számvitel elsajátítása után e tárgy keretében átfogó képet kap az éves beszámolóból nyerhető információk hasznosságáról és annak értelmezéséről.

A fenntarthatóság szempontjai:
Amennyiben a vizsgált beszámolót készítő vállalkozás szerepvállalása kiemelt jelentőségű a fenntarthatóság területén, akkor megvizsgáljuk annak megjelenését az éves beszámolóban.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A számvitel szakterület ismeret-rendszerének és összefüggéseinek átfogó tudása, különböző elméleti megközelítéseinek és az ezeket felépítő terminológiának ismerete, a megismerés és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazása.


Képesség:
A rutin szakmai problémák azonosításához, elméleti és gyakorlati szintű feltárásához rendelkezni kell a könyvtári és elektronikus formában megjelenő szakirodalmi források önálló feldolgozásának képességével, az analitikus és szintetikus gondolkodás és az adekvát értékelés képességével.


Attitűd:
Az attitűdök terén ezen a szinten az adott szakma társadalmi szerepének, értékeinek elfogadása és hiteles közvetítése várható el.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Számvitel szak


Tudás:
Fejlesztni a hallgatók azon képességét, hogy elemezzék és értelmezzék a pénzügyi beszámolókat a cégek pénzügyi teljesítményének értékelése céljából, hogy megkönnyítsék a befektetéseket, a hitelezést és az egyéb pénzügyi döntéseket.


Képesség:
Fejleszteni a hallgatók üzleti elemzésének szélesebb spektrumát, az alapvető pénzügyi kimutatások elemzésével és a gazdasági következtetések levonásával különféle üzleti kontextusokban.


Attitűd: