Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ53NDK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, a szakdolgozat témák egyeztetése, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás.

Évközi tanulmányi követelmények: Kutatási témához kapcsolodó cikkek feldolgozása, dolgozat-vázlat készítés, szakirodalmi alapok feldolgozásával fejezetrészek kidolgozása.

Vizsgakövetelmény: aláírás

Az értékelés módszere: A félév teljesítésének feltétele a szakdolgozat elméleti hátterének megfelelő alaposságú feldolgozása egy minimum 10 forrásra támaszkodó, legalább 15 oldalas elméleti áttekintő dolgozat keretében (a szakdolgozat
elméleti részét megalapozandó). Leadási határidő: május 2.

Tananyag leírása: 1. Hogyan írjunk szakdolgozatot? (Juhász Péter)
2. Adminisztratív tudnivalók, témakörök (Berlinger Edina)
3. A választott kutatási téma feldolgozása (Zsembery Levente)
4-14. Egyéni konzultáció a témavezetővel

Órarendi beosztás: a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: folyamatos

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: irodalomfeldolgozás

Szak neve: Pénzügy és Számvitel alapszak, Pénzügy szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Lovas Anita, Dr. Juhász Péter, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Kürthy Gábor, Kis Gergely, Madar László, Dömötör Barbara Mária, Dr. Király Júlia, Dr. Walter György, , Gelányi Ildikó, Dr. Varga Erzsébet Teréz, Juhász Péter, Dr. Medvegyev Péter, Petróczy Dóra Gréta, Dr. Varga József, Fáykiss Péter, Sebestyén Géza, Illés Ferenc, Dr. Czoboly Gergely István, Neszveda Gábor, Kalfmann Petra, Pollák Zoltán, Bihary Zsolt, Fazakas Gergely, Erb Tamás Zsolt, Dr. Pesuth Tamás, Sárvári Balázs, Jáki Erika, Dr. Fehér Péter, Dr. Havran Dániel, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Berlinger Edina, Berezvai Zombor, Szűcs Balázs Árpád, Durkó Emília, Sztanó Gábor, Dr. Bánfi Tamás György, Boros Eszter, Kerényi Péter, Goda Bálint Zsolt, Erdős Gabriella, Badics Milán Csaba

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PSZ3_PU_GKonzultáció2017/18/2Dr. Lovas Anita, Dr. Juhász Péter, Dr. Keresztúri Judit Lilla
PSZ3_PU_KüGKonzultáció2017/18/2Kürthy Gábor
PSZ3_PU_KGKonzultáció2017/18/2Kis Gergely
PSZ3_PU_MLKonzultáció2017/18/2Madar László
PSZ3_PU_DöBKonzultáció2017/18/2Dömötör Barbara Mária
PSZ3_PU_KJ_DBKonzultáció2017/18/2Dr. Király Júlia, Dömötör Barbara Mária
PSZ3_PU_WGYKonzultáció2017/18/2Dr. Walter György
PSZ3_PU_LCSKonzultáció2017/18/2
PSZ3_PU_GIKonzultáció2017/18/2Gelányi Ildikó
PSZ3_PU_VETKonzultáció2017/18/2Dr. Varga Erzsébet Teréz
PSZ3_PU_JPKonzultáció2017/18/2Juhász Péter
PSZ3_PU_MPKonzultáció2017/18/2Dr. Medvegyev Péter
PSZ3_PU_PDKonzultáció2017/18/2Petróczy Dóra Gréta
PSZ3_PU_VJKonzultáció2017/18/2Dr. Varga József
PSZ3_PU_FPKonzultáció2017/18/2Fáykiss Péter
PSZ3_PU_KJ_KGKonzultáció2017/18/2Dr. Király Júlia, Kürthy Gábor
PSZ3_PU_SGKonzultáció2017/18/2Sebestyén Géza
PSZ3_PU_LAKonzultáció2017/18/2Dr. Lovas Anita
PSZ3_PU_IFKonzultáció2017/18/2Illés Ferenc
PSZ3_PU_CzGKonzultáció2017/18/2Dr. Czoboly Gergely István
PSZ3_PU_NGKonzultáció2017/18/2Neszveda Gábor
PSZ3_PU_KPKonzultáció2017/18/2Kalfmann Petra
PSZ3_PU_PZKonzultáció2017/18/2Pollák Zoltán
PSZ3_PU_BZSKonzultáció2017/18/2Bihary Zsolt
PSZ3_PU_FGKonzultáció2017/18/2Fazakas Gergely
PSZ3_PU_ETKonzultáció2017/18/2Erb Tamás Zsolt
PSZ3_PU_PTKonzultáció2017/18/2Dr. Pesuth Tamás
PSZ3_PU_SBKonzultáció2017/18/2Sárvári Balázs
PSZ3_PU_KJLKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PSZ3_PU_JEKonzultáció2017/18/2Jáki Erika
PSZ3_PU_FePKonzultáció2017/18/2Dr. Fehér Péter
PSZ3_PU_HDKonzultáció2017/18/2Dr. Havran Dániel
PSZ3_PU_VDÁKonzultáció2017/18/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PSZ3_PU_BEKonzultáció2017/18/2Dr. Berlinger Edina
PSZ3_PU_BZKonzultáció2017/18/2Berezvai Zombor
PSZ3_PU_SZBÁKonzultáció2017/18/2Szűcs Balázs Árpád
PSZ3_PU_NDEKonzultáció2017/18/2Durkó Emília
PSZ3_PU_SZGKonzultáció2017/18/2Sztanó Gábor
PSZ3_PU_BTKonzultáció2017/18/2Dr. Bánfi Tamás György
PSZ3_PU_BoEKonzultáció2017/18/2Boros Eszter
PSZ3_PU_KePKonzultáció2017/18/2Kerényi Péter
PSZ3_PU_GBKonzultáció2017/18/2Goda Bálint Zsolt
PSZ3_PU_E GKonzultáció2017/18/2Erdős Gabriella
PSZ3_PU_BMCsKonzultáció2017/18/2Badics Milán Csaba


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.