Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ53NDK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, a szakdolgozat témák egyeztetése, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás.

Évközi tanulmányi követelmények: Kutatási témához kapcsolodó cikkek feldolgozása, dolgozat-vázlat készítés, szakirodalmi alapok feldolgozásával fejezetrészek kidolgozása.

Vizsgakövetelmény: aláírás

Az értékelés módszere: A félév teljesítésének feltétele a szakdolgozat elméleti hátterének megfelelő alaposságú feldolgozása egy minimum 10 forrásra támaszkodó, legalább 15 oldalas elméleti áttekintő dolgozat keretében (a szakdolgozat
elméleti részét megalapozandó). Leadási határidő: május 2.

Tananyag leírása: 1. Hogyan írjunk szakdolgozatot? (Juhász Péter)
2. Adminisztratív tudnivalók, témakörök (Berlinger Edina)
3. A választott kutatási téma feldolgozása (Zsembery Levente)
4-14. Egyéni konzultáció a témavezetővel

Órarendi beosztás: a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: folyamatos

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: irodalomfeldolgozás

Szak neve: Pénzügy és Számvitel alapszak, Pénzügy szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Czoboly Gergely István, Dr. Pesuth Tamás, Erdős Gabriella, Keresztúri Judit Lilla, Boros Eszter, Sebestyén Géza, Goda Bálint Zsolt, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Fáykiss Péter, Kádár Csaba, Erb Tamás Zsolt, Lakatos Zsolt, Lovas Anita, Kondor Gábor, Illés Ferenc, Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Berlinger Edina, Bihary Zsolt, Matolay Réka, Juhász Péter, Fain Máté, Gelányi Ildikó, Kerényi Péter, Dr. Hámori Balázs, Dr. Száz János, Dr. Havran Dániel, Dr. Varga József, Kürthy Gábor, Zakár Tivadar, Dömötör Barbara Mária, Váradi Kata, Dr. Bánfi Tamás György, Dr. Lukács János, Dr. András Krisztina, Szűcs Balázs Árpád, Hevér Judit, Pollák Zoltán, Dr. Csóka Péter, Naffa Helena

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PSZ3_PU_Cz GGyakorlat2016/17/2Dr. Czoboly Gergely István
PSZ3_PU_PTGyakorlat2016/17/2Dr. Pesuth Tamás
PSZ3_PU_E GGyakorlat2016/17/2Erdős Gabriella
PSZ3_PU_KJLGyakorlat2016/17/2Keresztúri Judit Lilla
PSZ3_PU_Bo EGyakorlat2016/17/2Boros Eszter
PSZ3_PU_SGGyakorlat2016/17/2Sebestyén Géza
PSZ3_PU_G BGyakorlat2016/17/2Goda Bálint Zsolt
PSZ3_PU_TVZSGyakorlat2016/17/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PSZ3_PU_FKPGyakorlat2016/17/2Fáykiss Péter
PSZ3_PU_KCSGyakorlat2016/17/2Kádár Csaba
PSZ3_PU_ETGyakorlat2016/17/2Erb Tamás Zsolt
PSZ3_PU_LZSGyakorlat2016/17/2Lakatos Zsolt
PSZ3_PU_LAGyakorlat2016/17/2Lovas Anita
PSZ3_PU_KoGGyakorlat2016/17/2Kondor Gábor
PSZ3_PU_IFGyakorlat2016/17/2Illés Ferenc
PSZ3_PU_VDÁGyakorlat2016/17/2Vidovics-Dancs Ágnes
PSZ3_PU_BEGyakorlat2016/17/2Dr. Berlinger Edina
PSZ3_PU_B ZsGyakorlat2016/17/2Bihary Zsolt
PSZ3_PU_MRGyakorlat2016/17/2Matolay Réka
PSZ3_PU_JPGyakorlat2016/17/2Juhász Péter
PSZ3_PU_FMGyakorlat2016/17/2Fain Máté
PSZ3_PU_G IGyakorlat2016/17/2Gelányi Ildikó
PSZ3_PU_KPGyakorlat2016/17/2Kerényi Péter
PSZ3_PU_H BGyakorlat2016/17/2Dr. Hámori Balázs
PSZ3_PU_SZJGyakorlat2016/17/2Dr. Száz János
PSZ3_PU_HDGyakorlat2016/17/2Dr. Havran Dániel
PSZ3_PU_VJGyakorlat2016/17/2Dr. Varga József
PSZ3_PU_KüGGyakorlat2016/17/2Kürthy Gábor
PSZ3_PU_ZTGyakorlat2016/17/2Zakár Tivadar
PSZ3_PU_DBMGyakorlat2016/17/2Dömötör Barbara Mária
PSZ3_PU_VKGyakorlat2016/17/2Váradi Kata
PSZ3_PU_BTGyakorlat2016/17/2Dr. Bánfi Tamás György
PSZ3_PU_LJGyakorlat2016/17/2Dr. Lukács János
PSZ3_PU_A KrGyakorlat2016/17/2Dr. András Krisztina
PSZ3_PU_Sz B ÁGyakorlat2016/17/2Szűcs Balázs Árpád
PSZ3_PU_HJGyakorlat2016/17/2Hevér Judit
PSZ3_PU_PZGyakorlat2016/17/2Pollák Zoltán
PSZ3_PU_Cs PGyakorlat2016/17/2Dr. Csóka Péter
PSZ3_PU_NHGyakorlat2016/17/2Naffa Helena
PSZ_G_gyujtoGyakorlat2016/17/2Juhász Péter, Lovas Anita, Dr. Berlinger Edina


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.