Február - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ53NDK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, a szakdolgozat témák egyeztetése, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás.

Évközi tanulmányi követelmények: Kutatási témához kapcsolodó cikkek feldolgozása, dolgozat-vázlat készítés, szakirodalmi alapok feldolgozásával fejezetrészek kidolgozása.

Vizsgakövetelmény: aláírás

Az értékelés módszere: A félév teljesítésének feltétele a szakdolgozat elméleti hátterének megfelelő alaposságú feldolgozása egy minimum 10 forrásra támaszkodó, legalább 15 oldalas elméleti áttekintő dolgozat keretében (a szakdolgozat
elméleti részét megalapozandó). Leadási határidő: május 2.

Tananyag leírása: 1. Hogyan írjunk szakdolgozatot? (Juhász Péter)
2. Adminisztratív tudnivalók, témakörök (Berlinger Edina)
3. A választott kutatási téma feldolgozása (Zsembery Levente)
4-14. Egyéni konzultáció a témavezetővel

Órarendi beosztás: a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: folyamatos

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: irodalomfeldolgozás

Szak neve: Pénzügy és Számvitel alapszak, Pénzügy szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Lovas Anita, Dr. Juhász Péter

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PSZ3_PU_GKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Lovas Anita, Dr. Juhász Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.