Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ74NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Globális ellátási lánc stratégiák
A tantárgy neve (angolul):Global supply chain strategies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Gazdálkodás Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Miskolcziné Dr. Gábriel Mónika

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a globális ellátási láncok komplex felépítésével és legfontosabb stratégiai kérdéseivel.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Értelmezi és használja a globális ellátási láncokkal kapcsolatos fogalmakat, koncepciókat:
- Felismeri a karcsú (lean) és agilis (agile) ellátási láncokat, és ismeri működésüket
- Ismeri a szétkapcsolási pont fogalmát és jelentőségét az ellátási láncban
- Ismeri a késleltetés fogalmát, célját és típusait
- Tudja, hogyan épül fel egy globális ellátási és elosztási hálózat
- Ismeri a beszállítóválasztás szempontjait, kategorizálni tudja a termékeket beszerzési szempontból


Képesség:
Feltérképezi az ellátási láncokat, és felismeri azok jellemzőit
Felismeri és értelmezi a globális vállalatok ellátási lánc stratégiájának elemeit, és azonosítja az azokhoz tartozó kulcsfolyamatokat
Értékeli az ellátási láncokat hatékonyság, átláthatóság és fenntarthatóság szempontjából
Elemzi a globális ellátási láncokkal kapcsolatos aktuális problémákat, és megoldási javaslatokat készít ezekre
Megtart egy pecha-kucha stílusú prezentációt
Infografikát készít egy témáról


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: