Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ74NAV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi reklámstratégia-tervezés
A tantárgy neve (angolul):International Advertising Strategies and Planning
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi szemeszter
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Gazdálkodás Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Jenes Barbara

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy a reklámstratégiai tervezést mutatja be, a vállalati stratégia és a marketingstratégia kontextusában. Részletesen vizsgálja a versenykörnyezetet és a fogyasztói környezetet, a hozzájuk való adaptáció követelményeit és lehetőségeit, szigorúan kommunikációs- és reklámstratégiai szempontból. Kiemelten foglalkozik a kommunikációs stratégián belül a reklám szerepével, fajtáival, a fogyasztói befolyásolás szociológiai és pszichológiai aspektusaival, ehhez kapcsolódóan bemutatja a lehetséges kommunikációs és piaci lépéseket. A tárgy középpontjában kommunikációs stratégiák összeállítása és reklámkampányok megtervezése áll. A kurzus elvégzése után a hallgatók készen állnak arra, hogy egy konkrét márka kommunikációs- és reklámstratégiáját megtervezzék és kreatív kialakítását megalapozzák.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy oktatásán keresztül cél az egészséges élet és a jólét biztosítása minden korosztály számára. Fontos a rugalmas infrastruktúra kiépítése, az átfogó és fenntartható iparosodás támogatása, valamint az innováció előmozdítása. Biztosítani kell a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik az alapvető reklámstratégiai fogalmakat, megközelítéseket és elemzési módszereket. Betekintést nyernek piackutatási módszerekbe, a reklámpszichológia különböző ágazataiba és modelljeibe, valamint a reklám különböző típusaiba.


Képesség:
A tárgy elvégzésével az alábbi készségek fejlődnek:
Strukturált elemzés és összefüggések feltárása
Döntéselemzés
Komplex stratégia és üzenetmátrix összeállítása
Prezentációs készségek


Attitűd:
A tárgy célja az új trendek figyelembevétele. Emellett törekszik a nyitottságra és az új marketing eszközök és csatornák alkalmazására egy komplex környezetben.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: