Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ74NCK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Magyar külgazdasági kapcsolatok
A tantárgy neve (angolul):Hungary's Foreign Economic Relations
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Gazdálkodás Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Mészáros Ádám

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy sikeres teljesítése esetén Ön képes lesz:
• felvázolni egy kis és nyitott európai ország (Magyarország) gazdasági környezetét és
gazdaságpolitikai lehetőségeit
• definiálni Európa, illetve Magyarország versenyképességének tényezőit, meghatározni ezeket mind makrogazdasági, mind ágazati szempontból
• elemezni a hazánk külkereskedelmét, a külföldi tőke szerepét
• meghatározni a magyar nagyvállalatok, illetve KKV-k lehetőségeit a megváltozott
nemzetközi környezetben


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: