Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ74NDV07B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti játékok
A tantárgy neve (angolul):Business Games
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Gazdálkodás Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Mészáros Ádám

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy elsődleges célja, hogy a Smartsim online szimulációs játék, keretében a gyakorlatban is alkalmazni és szintetizálni tudják azokat az üzleti ismereteket, amelyeket az elmúlt félévek során különböző tárgyakból megtanultak. Az általános üzleti összefüggések felismerése, a különböző vállalati részterületek közti kapcsolat megismerése éppoly fontos a játék során, mint az egyes funkcionális területek ismerete. A tárgy gyakorlati jellege, a vezetői döntések meghozatala előkészíti a szakmai gyakorlatot, s a tapasztalatok az üzleti életben is hasznosíthatók.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Átlátja a vállalat teljes működését és egyes részterületeit.


Képesség:
Az elméleti üzleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazza, szintetizálja.
Vállalati és piaci információk alapján vezetői döntéseket hoz.
Üzleti tervet készít és valósít meg.
Képes mérleg, eredménykimutatás, Cash Flow, termelési, logisztikai, pénzügyi és emberi erőforrás mutatók komplex elemzésére, következtetések levonására .


Attitűd:
Tud csapatban dolgozni, rendszeres csoportos döntéseket hozni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: