Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81EAK37M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Stratégiai és szervezeti modellek
A tantárgy neve (angolul):Strategic and Organizational Models
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:stratégiai mendezsment
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Stratégia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Felsmann Balázs Tibor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja a stratégiai menedzsment és a szervezetalakítási ismeretek elmélyítése. Képessé teszi a hallgatót a szervezet stratégiájának lebontására és a működés modellezésére, felkészíti a technológia változások stratégiai szerepének elemzésére és ebből következtetések levonására, valamint megismerteti a XXI. századi gazdaság kihívásaira adott tipikus stratégiai válaszokkal és ezek szervezetalakítási, folyamatszervezési következményeivel.
A stratégia megvalósításához kapcsolódóan a kurzus során bemutatjuk az üzleti modellezés módszertanát gyakorlati példákon keresztül, valamint a dinamikusan fejlődő vállalatok olyan jellemző stratégiai kihívásait, mint a vállalati növekedés vagy az informatikai stratégia alapvető szervezettervezési és folyamatszervezési hatásai. A stratégia megvalósításához kapcsolódóan figyelmet fordítunk a stratégia és a vállalati teljesítmény kapcsolatára is, mivel fő kérdésünk: hogyan lehet a vállalat versenyelőnyét kiépíteni és fenntartani, megőrizni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy kiemelt figyelmet fordít az üzleti fenntarthatóság fogalmának elmélyítésére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: