Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NAK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kommunikációs gyakorlatok I.
A tantárgy neve (angolul):Communication Skills I
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Szervezeti magatartás, Emberi erőforrás menedzsment
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Bácsi Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a kommunikáció funkcióival és eszközeivel kapcsolatban, saját élményeken keresztül. A kurzus egyrészt az alap kommunikációs helyzetekben megjelenő verbális és nonverbális elemek, a jelentések, a szerepviselkedés, a személyiség összetevőinek megnyilvánulásai valamint a kommunikációs helyzet célja és eredménye szempontjából ad támpontokat. Másrészt az egyes helyzetek és szituációk az emberi erőforrások alapszak alapvető kérdéseihez kapcsolódnak mind munkavállalói mind munkáltatói oldalról.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy témaköreivel az együttműködés, a párbeszéd alapjait segíti elő, ezzel elősegítve a fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismeri az asszertív, a passzív és a manipulatív kommunikáció mozgatórugóit, felismeri azok megnyilvánulási formáit, tisztában van azok alkalmazásának hatásaival.
Rendelkezik egy prezentáció, illetve meeting megtartásához szükséges ismertekkel.
Érvelni tud álláspontja mellett, visszajelzést ad másoknak.


Képesség:
A hallgató tudatosan alkalmazza az egyes kommunikációs stílusokat.
Meggyőzően tudja előadni érveit.
Képes visszajelzést adni másoknak.
Elő tud készíteni, és végig tud moderálni egy meetinget.
Képes tudatosan összeállítani egy prezentációt.


Attitűd:
A hallgató fontosnak tartja az asszertív kommunikáció elveit, belátja ennek jelentőségét az egyes helyzetekben.
Nyitott visszajelzések fogadására és adására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: