Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NAV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A HR generalista kihívásai - szintetizáló eset megoldó gyakorlatok
A tantárgy neve (angolul):The challenges of an HR generalist - synthetizing case solving course
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Emberi Erőforrás Menedzsment I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Takács Sándor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Olyan alkalmak biztosítása a végzős hallgatóknak, amikor konkrét döntési helyzetekbe kerülnek. A tantermi szituáció védettségében próbálhatják ki, hogy eddigi tanulmányaik és tapasztalataik alapján milyen megoldásra jutnának olyan helyzetekben, amilyenekkel a munkába lépésük után is sokszor találkozni fognak.

A fenntarthatóság szempontjai:

Az esettanulmányokban felvázolt vezetői problémák és helyzetek alapos kiértékelése, a problémák összetettségének felismerése, elemzése és feldolgozása, döntéshozatal és a döntések prezentálása segíti a hallgatókat a leendő munkájukban közvetlenül is hasznosítható készségek és képességek elsajátításában.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A HR különböző tevékenységi területei: munkavállalói elégedettségmérés, munkaköri rendszerek, képzés és fejlesztés, toborzás, kiválasztás, onboarding, ösztönzés, teljesítményértékelés, karriermenedzsment


Képesség:
A munkavállalói életciklus folyamán tisztába kerüljenek a hallgatók azzal, hogy egy-egy HR funkció specialistájaként, vagy generalistaként is olyan döntéseket hoznak, illetve olyan döntések meghozatalát befolyásolják, amelyek a szervezet működésének egészére, versenyképességére, fenntartható teljesítményére jelentős hatása van


Attitűd:
A konkrét feladat/probléma megoldása leszűkíthető egy-egy igen/nem típusú döntésre, de ha jó döntéseket akarnak hozni, akkor alaposan meg kell érteni a kontextust, és az igen vagy nem döntés kockázatait és lehetséges következményeit is mérlegelve lesz esélyük jobb döntéseket hozni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: