November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NAV09M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati döntési játék
A tantárgy neve (angolul):Corporate Decision-making Games
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4 óra
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Stratégia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Taródy Dávid Ferenc

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy sikeres teljesítése esetén Ön képes lesz:
Egy franchise vállalkozás vezetésére
Üzleti ötletek strukturálására, kidolgozására és prezentálására
Gyakorlatias környezetben szintetizálni az alapvető tárgyakból tanultakat, pénzügyek, vezetés, stratégia, hr, marketing.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: