Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NAV11M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti etika, felelős vállalat
A tantárgy neve (angolul):Business Ethics, Corporate Responsibility
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24-28 óra félévenklént
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden második félév (általában ősszel)
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:alapfokú képzettség vagy más egyetemeken/főiskolákon szerzett diploma
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Szervezés Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Csedő Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az etika, ezen belül is az üzleti (gazdasági) etika fogalmának megismertetése. Az etika jelentőségének, érvényesülésének bemutatása a vezetésben, a gazdálkodásban, az üzleti gondolkodásban. Az etikai ítélet alkotás, döntéshozatal segítését szolgáló módszerek bemutatása. A felelősség(vállalás), mint kiemelt etikai szempont érvényesülése a gazdasági életben. A környezeti felelősség fogalmának kiterjesztése a természeti jelenségeken túl a társadalmi összefüggésekre is, a társadalmi környezet szennyezés fogalmának és területeinek bemutatása.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy hosszútávú, mondhatni örök megközelítéseket tárgyal. A közgazdaságtan és a menedzsment tudomány is bizonyos értelemben a helyes döntések meghozatalának területe. Ez lényegében azonos az etika alapvetésével, a helyes és helytelen megoldások elválasztásával. A tárgy néha korszakokra is jellemzően háttérbe szorul, máskor nagyobb hangsúlyt kap. A környezettudatosság például mára elég általánosan elfogadott fenntarthatósági szempont, ezzel az etika mintegy bevonult az üzleti gyakorlatba. Az etikai és fenntarthatósági követelmények várhatóan erőteljes hangsúlyt kapnak az üzleti jelenségek vizsgálataiban.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Az etika üzleti életben gyakori fogalmainak megismerése, elsajátítása, alkalmazások módszereinek áttekintése. Különös hangsúlyt kap a társadalmi felelősségvállalás gyakorlata. (Megjegyezhető, hogy a Corvinus Egyetem küldetési nyilatkozata is rögzíti, hogy a társadalmi felelősségvállalás meghatározó szempont az egyetem életlében.)


Képesség:
Elvárható az etikai és felelősségi fogalmak felismerése és alkalmazása, az ezekhez kötődő módszerek ismerete. Ennek részeként ismerni kell a vállalat értékelési rendszerek közül azokat, amelyek a társadalmi felelősséget minősítik, jellemzik (pl. GRI, ISO 26000)


Attitűd:
Az üzleti közösségekben megszokott nézőpontok (gazdálkodási, piaci, fejlesztési) mellé zárkózzanak fel a morális szempontok is. Az etika nem egy vezetési részfunkció, szakterület, hanem egy általános megközelítés, amely más gazdálkodási szempontokkal együtt kell, hogy érvényesüljön. Fontos annak megértése, hogy az etikai megközelítések lényege, mondhatni elengedhetetlen szempontja a személyes vezetői példamutatás.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: