Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NAV16M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bankkontrolling
A tantárgy neve (angolul):Banking Contolling
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 2 tanóra gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden tanév őszi félévében
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Pénzügyi számvitel (alapszint), Vezetői számvitel (alapszint)
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Drótos György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A fenti leírt ismeretek átfogó képet adnak a hallgatók számára a banki controllingról, melyen keresztül képesek lesznek arra, hogy értsék és átlássák a bankok pénzügyi irányítási rendszerének elemeit és azok összefüggéseit egymással ill. a banki működés egyéb rendszereivel.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: