Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NAV17M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Közszolgálati szervezetek vezetése
A tantárgy neve (angolul):Public Sector Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:csak őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Drótos György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus végeztével a résztvevők képessé válnak:
 megalapozott és progresszív intézményi stratégiák megalkotására;
 ennek során az intézményközi és intézményen belüli érdekek összehangolására;
 a stratégiák akciókká és programokká bontására;
 mindezek kommunikálására és a stratégiavezérelt irányítás napi szintű gyakorlására;
 folyamatok és szervezeti struktúrák modellezésére, elemzésére;
 kvázi-autonóm közszolgálati ügynökségek, illetve egységesen irányított intézményrendszerek kiépítésére, támogató folyamatai méretgazdaságos megszervezésére;
 intelligens választásra különböző folyamatszervezési megközelítések és szervezeti formák között, és az átalakítás megvalósítására;
 élenjáró folyamatszervezési módszertanok alkalmazására;
 teljesítményelvárások megfogalmazására a folyamatokra vonatkozóan, folyamatfelelősi rendszer kiépítésére;
 kritikus folyamatok szabályszerű és fennakadásmentes működtetésére;
 az emberierőforrás-menedzsment közszolgálati sajátosságainak kezelésére;
 az információtechnológia stratégiai erőforrásként való kezelésére;
 az ágazati és intézményi teljesítménymenedzsment módszertanok alkalmazására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: