Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NBK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Stratégiai menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Strategic Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 óra
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente (amennyiben indul új Vezetés és szervezés mester szak)
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Stratégiai és üzleti tervezés
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Stratégia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Felsmann Balázs Tibor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Vezetés és szervezés mesterszak kötelező tárgyaként a tantárgy fő célja, hogy a hallgatók vezetői szempontból ismerjék meg a stratégiaalkotás és megvalósítás folyamatát és képesek legyenek önálló stratégiai elemzések elkészítésére. A tárgy mély áttekintést ad a stratégiai menedzsment elméleti és gyakorlati megközelítéseiről és azok alkalmazhatóságáról. Jelentős részben építve a korábban tárgyalt stratégiai elemzési- és stratégiaalkotási ismeretekre, e kurzus keretén belül a stratégiaalkotási és –megvalósítási kérdéseket vezetői nézőpontból tárgyaljuk. Ennek megfelelően e tárgy keretein belül kisebb hangsúly kap az elemzési és tervezési módszerek ismertetése, s inkább arra koncentrálunk, hogy ezeket miképpen építhetik be a vezetők a stratégiaalkotási és -végrehajtási rendszerekbe.
Munkamódszerünket az aktuális témának megfelelően választjuk meg; előadásokat és esetek elemzését kombináljuk tárgyalási szituációt szimuláló szerepjátékkal és aktuális illusztratív példákkal.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy önálló szakmai blokkban tárgyalja az üzleti fenntarthatóság és a stratégiai menedzsment kapcsolatrendszerét. A meghívott vendégelőadók kiválasztása során törekszünk arra, hogy az üzleti fenntarthatóság fogalomkörét gyakorlati közelítésben is megismertessük a hallgatókkal.
A tárgy oktatása során jelentős mértékben épít a digitális technikák alkalmazására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Vezető stratégiai iskolák és megközelítések ismerete, azok alkalmazhatósági lehetőségei és korlátai.
Stratégiai menedzsment fogalomtár elmélyítése.
Elméleti modellek gyakorlati szempontú felhasználása.


Képesség:
Képesség stratégiai elemzési és tervezési folyamatok irányítására. Alkalmasság alkotó közreműködésre a stratégia megvalósításában és a stratégiai változások vezetésében.


Attitűd:
Hallgatóinktól elvárjuk, hogy a szemináriumokra folyamatosan készüljenek az útmutatóban felsorolt irodalmak és a moodle rendszerben elérhető esettanulmányok, feladatkiírások előzetes feldolgozásával.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: