Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NBK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Információs erőforrás menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Information Resources Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Drótos György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az információrendszerek komplex szociotechnikai rendszerként való értelmezésének és vizsgálatának képessége.
A tanult perspektívák fő jellemzőinek elsajátítása, illetve azok elemzési és fejlesztési eszközként való magabiztos használatára való alkalmasság.
A perspektívákhoz kapcsolódó, a gazdálkodó szervezetek gyakorlatában általánosan elterjedt vagy jelenleg terjedő informatikai alkalmazások típusainak átfogó ismerete.
Különböző IT fejlesztési és IT üzemeltetési megoldások átfogó ismerete.
Jövőbeli technológiák üzleti hasznosításával kapcsolatos fogékonyság és elemzőkészség.
Problémafelismerő és -megoldó, prezentációs és kommunikációs (csapatmunka) készségek fejlődése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: