Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NCK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Stratégiai és szervezeti modellek
A tantárgy neve (angolul):Strategic and organizational models
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4 óra
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Stratégiai menedzsment, Információs erőforrás menedzsment
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Stratégia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Felsmann Balázs Tibor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja a stratégiai menedzsment és a szervezetalakítási ismeretek elmélyítése. Képessé teszi a hallgatót a szervezet stratégiájának lebontására és a működés modellezésére, felkészíti a technológia változások stratégiai szerepének elemzésére és ebből következtetések levonására, valamint megismerteti a XXI. századi gazdaság kihívásaira adott tipikus stratégiai válaszokkal és ezek szervezetalakítási, folyamatszervezési következményeivel.
A stratégia megvalósításához kapcsolódóan a kurzus során bemutatjuk az üzleti modellezés módszertanát gyakorlati példákon keresztül, valamint a dinamikusan fejlődő vállalatok olyan jellemző stratégiai kihívásait, mint a vállalati növekedés vagy az informatikai stratégia alapvető szervezettervezési és folyamatszervezési hatásai. A stratégia megvalósításához kapcsolódóan figyelmet fordítunk a stratégia és a vállalati teljesítmény kapcsolatára is, mivel fő kérdésünk: hogyan lehet a vállalat versenyelőnyét kiépíteni és fenntartani, megőrizni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy kiemelten tárgyalja az egyes ökoszisztémák fenntarthatósági kérdéseit, ideértve a környezeti, technológiai és üzleti fenntarhatósági szempontokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy sikeres teljesítése esetén a hallgató képes lesz:
- Újszerű üzleti problémák strukturálására
- Vevői igények megértésére, látens igények azonosítására
- Üzleti modell innováció elvégzésére
- Partnerkapcsolatok és stratégiai szövetségek építésére
- Üzleti innovációk projektszerű menedzselésére


Képesség:
Kreativitás, újszerű gondolatok megosztása, prezentálási képességek fejlesztése


Attitűd:
A tantárgy teljesítése jelentős tanórán kívüli felkészülést követel, ami feltételezi a hallgatók elhivatottságát.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: