Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NCV04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Tanuló szervezet tréning
A tantárgy neve (angolul):Learning Organization Training
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4 db, egyenként egynapos tréning; Évközi alrendszer-konzultációk és (opcionális) egyéni coaching
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente egyszer, az őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:A tárgy hallgatóinak kötelező hallgatniuk a párhuzamosan futó Tanuló szervezet gyakorlata (2VE81NDK03M) tárgyat is.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gelei András

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tanuló szervezeti működés alapkompetenciái: tapasztalati tanulás és akciótanulás, önismeret és önreflexió; csoportdinamikai folyamatok és dialógus, rendszergondolkodás, rendszer-pszichodinamikai folyamatok felismerése és értelmezése, tudásmenedzsment és tudás-transzformáció a gyakorlatban, tanuló szervezeti kultúra megteremtésének egyéni-csoportos- szervezeti feltételei, a különféle egyéni és kollektív érzések értelmezésének és felhasználásának lehetőségei.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: