Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NDK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Tanuló szervezet gyakorlata
A tantárgy neve (angolul):Learning Organization
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1 előadás + 1 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente egyszer, az őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gelei András

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
1. Elméleti ismeretek és szemléletmód:
- tanulás és alkalmazkodás; tanulás és személyes fejlődés;
- szervezeti tanulás; tanuló szervezet;
- tapasztalati tanulás; egyhurkos-kéthurkos és deutero tanulás;
- a tanuló szervezet öt alapelve;
- tanulás és hatalom;
- tanulás és a (szervezeti) tudattalan

2. Készségek, gyakorlati kompetenciák:
- akciótanulás
- kritikai önreflexió az egyén és a teljes csoport szintjén
- team-munka, csoportdinamika, csoport-fejlesztés;
- tapasztalati tanulás, önismeret, (kritikai) önreflexió.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: