Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NDK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Alternatív megközelítések az Emberierőforrás-menedzsmentben
A tantárgy neve (angolul):Alternative Approaches to Human Resource Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Szervezeti Magatartás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Szilas Roland Ferenc

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Komplex, kritikai gondolkodás
Érzékenység az emberi-erőforrásmenedzsmenthez kapcsolódó társadalmi problémákra
Nyitottság alternatív nézőpontok logikájának befogadására, megértésére
Önismeret és szakmai identitás fejlesztése
Hatékony vita és érveléstechnika


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: