Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NDV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Csapatépítés (tréning)
A tantárgy neve (angolul):Team building (training)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente egyszer, az őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szervezeti Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gelei András

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
(1) Csapatépítő tréning sajátélmény
(2) Tapasztalati tanulás: a csapatépítő tréningen szerzett tapasztalatokból való személyes és közös tanulás, pl. a következő témákban: személyes működés, önismeret fejlesztés, (kritikai) önreflexió; csapatműködés, csoportban történő feladatmegoldás sikeressége, csoportdinamikai folyamatok azonosítása; a csapatépítés (teamfejlesztés) elemei, lehetőségei és korlátai; a csapatépítő tréning elemei, lehetséges hatásai, alkalmazási lehetőségei és korlátai
(3) Általánosítható tudás: a fentiekből kiindulva, de azt elméleti alapokra helyezve, a konkrét tapasztalatokon túlmutató általános-koncepcionális tudás szerzése (a) a csapatműködésről, (b) az egyén csoportbeli helyéről és szerepéről, (c) a csapatépítésről és (d) a csapatépítő tréningről mint fejlesztési módszertanról.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: