Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NGK15B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Menedzsment kontroll (Controlling)
A tantárgy neve (angolul):Management Control (Controlling)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Vezetés- és szervezetelméletek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tirnitz Tamás József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félévet sikeresen teljesítő hallgató:
- ismeri a menedzsmentkontroll részrendszereit és az ezekhez kapcsolódó eszközöket, módszertanokat,
- átlátja a részrendszerek közötti kapcsolódásokat,
- képes komplex módon kezelni a menedzsmentkontroll területén jelentkező feladatokat, problémákat,
- a fentiek kapcsán egységes szemléletben tudja kezelni az alapszak során tanult, releváns tantárgyak anyagát,
- képes a gyakorlatban felismerni a menedzsmentkontroll konkrét megjelenési formáját, értékelni annak előnyeit és hátrányait, s ezek alapján olyan javaslatot megfogalmazni, amely a szervezet hatékonyabb és eredményesebb működését segíti elő.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: