Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NAK13SM
A tantárgy megnevezése (magyarul):Létesítménymenedzsment
A tantárgy neve (angolul):Facility Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1 előadás + 1 szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente az őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsen
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gelei Andrea

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy főbb tárgykörei a különböző sportlétesítmények, sportpályák, sportcsarnokok és uszodák tervezése, telepítése, üzemeltetése mellett foglalkozik azok működtetésének kérdéseivel, megismerteti a hallgatókat a költséghatékony facility management hazai alkalmazási lehetőségeivel, a sportlétesítmények magyarországi helyzetével, működtetési lehetőségeivel, tulajdonviszonyaival, képessé teszi a hallgatókat, hogy megítéljék egy-egy sportlétesítmény létrehozásának, átépítésének lehetőségeit, valamint profitorientáltan működtessenek egy adott sportlétesítményt.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy során kiemelt szerepet kapnak a sportlétesítmények működtetésének fenntarthatósági szempontjai, amely szempontok már az előkészítési szakasz során megjelennek, majd végig kísérik a tervezési, működtetési fázisokat is. A sportlétesítményeknek a társadalmi, környezeti és épített környezetbe beágyazottan, azzal harmóniában szükséges működnie. Ennek kapcsán megismerteti a hallgatókat a gondos tervezés, valamint a legfrissebb technológiai és környezeti megoldások ismeretének és felhasználásának fontosságával.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a sportlétesítmények típusait, evolúciójuk folyamatát. Átlátja a különböző sportlétesítmények (sportcsarnokok, stadionok, uszodák, stb.) működtetésének összetettségét és összefüggéseit a sportvállalatok működésével, illetve más kapcsolódó érintettekkel. Ismeri a sportlétesítmények működési érintettjeit, valamint az egyes érintettek célrendszerét. Tisztában van a sportlétesítmények tevékenységi rendszerével, legfőbb működtetési kérdéseivel. Ismeri a költséghatékony facility management hazai alkalmazási lehetőségeit. Ismeri a sportlétesítmények tervezési, fejlesztési és működtetési, sajátosságait, valamint azok alapvető megoldási lehetőségeit. Összefüggésében értelmezi a sportlétesítmények tervezéséhez és működtetéséhez kapcsolódó fenntarthatósági szempontokat. Képes értelmezni a globális kihívásokat.


Képesség:
Rendelkezik a sportlétesítmények működéséből fakadó problémák strukturálásához és elemzéséhez kapcsolódó készségekkel. Strukturáltan elemez konkrét, sportlétesítményhez kapcsolódó folyamatokat/eseteket. Rendelkezik eredményeinek prezentálásához kapcsolódó készségekkel. Képes a sportlétesítmények működéshez kapcsolódó döntések előkészítésében való közreműködésre. Azonosítja a sportlétesítmény tevékenységi rendszerét és stratégiai és folyamatszemléletben az értéklánc logikájába helyezi a sportlétesítmények egyes funkcióit (pl. marketing, innováció, HR, információmenedzsment, ÉFM, vállalati pénzügy stb. esetében). Stratégiai működéshez kapcsolódó környezetelemzéseket végez. Globális környezetben képes a különbözős stratégiai lehetőségeket értelmezni, elemezni.


Attitűd:
Beletátja azt, hogy neki a sportlétesítmények sajátosságokról, illetve erről a komplexitásról hasznos és fontos tudni. Érintetti összefüggésben képes alkalmazni tudását. Törekszik a közös (a vállalat különböző funkcióinak értékteremtő folyamatban látására, ezen területek stratégiai együttműködésére) véleményalkotásban való részvételre. Igénye van a komplex környezetben történő elemzésre. Előremutató módon gondolkozik a sportlétesítmény fejlesztési és működtetési stratégiákról a vállalat üzleti tevékenységei során.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:sportközgazdász mesterszak


Tudás:


Képesség:


Attitűd: