Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NAV08B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Globális klímaváltozás és adaptáció
A tantárgy neve (angolul):Global Climate Change and adaptation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Balogh Jeremiás Máté

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a klíma- és éghajlatváltozás főbb fogalmait, üvegházhatású gázokat és annak légköri koncentrációját, illetve időbeli alakulását. Megismerjék a globális éghajlatváltozás főbb vizsgálati módszereit és mérési adatok elérhetőségeit. Az éghajlatváltozás okozta változásokra adott forgatókönyveket és becsléseket. Az éghajlatváltozás lehetséges regionális következményeit. A éghajlatváltozás és globális felmelegedés Magyarországra gyakorolt hatásait. A alkalmazkodás lehetséges eszközeit. A kurzus elvégzése után a hallgatók a témakörben általános ismereteket szereznek, illetve képesek lesznek globális, regionális vagy egy adott ország éghajlatváltozásának az értékelésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy alapvetően kapcsolódik a fenntarható fejlődéshez, az ENSZ Párizsi klímaegyezményén elfogadott alapelvekhez, illetve az ENSZ Fenntartható fejlődési céljaihoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzust elvégző hallgató tisztában van a klíma- illetve éghajlatváltozás fogalmával és annak lehetséges értelmezési lehetőségeivel
Ismeri a globális klímaváltozást kiváltó okokat és az üvegházhatású gázok kibocsátásának időbeli alakulását az elmúlt 50-100 évben
Ismeri a klímaváltozás hatásainak a mérésére alkalmazott főbb mutatókat és eszközöket.
Ismeri a főbb nemzetközi klímamegállapodásokat és azok tartalmát
Ismeri az ENSZ Párizsi klímaegyezményének a jelentőségét, a Fenntartható fejlődési célokat (SDG)
Ismeri a klímaváltozás hatásainak a megelőzésére tett főbb intézkedéseket és az alkalmazkodási módszereket
Ismeri a klíma és éghajlatváltozás főbb hazai vonatkozásait


Képesség:
Képes az éghajlatváltozás folyamatának bemutatására
Képes a főbb üvegházhatású gázok ismertetésére
Képest a lehetséges éghajlatváltozási forgatókönyvek bemutatására
Képes éghajlat és klímaváltozási adatok keresésére, mutatók és grafikonok elemzésére és értelmezésére
Képes a Párizsi klímaegyezmény, illetve Fenntartható fejlődési célok (SDG) eredményeinek bemutatására
Képes a klímaváltozás megfékezésére alkalmazott stratégiák és módszerek bemutatására


Attitűd:
Nyitott a éghajlatváltozás befolyásoló tényezők megismerésére és annak mérséklése céljából tett intézkedésekre
Igénye van a korábban megszerzett környezetvédelmi, környezetgazdasági tudása bővítésére
Törekszik a fenntartható fejlődés céljainak a megvalósítására és a környezettudatosabb életmódra
Felismeri és védi a Föld ökológiai, természeti értékeit
Törekszik a természet értékeinek a megóvására
Törekszik a megújuló energiaforrások alkalmazására
Kritikus a nem megújuló energiaforrások használatával szemben


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: