Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NAV12M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szabványos megoldások a hálózati gazdaságban
A tantárgy neve (angolul):Standards and Solutions in The Network Economy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12x 90 perc, Projekt tárgy, blokkosított
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév, évente egyszer projekt hét ideje alatt
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gelei Andrea

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a GS1 azon globális szabványait, melyek segítségével a hálózati gazdaság összetett üzleti folyamatainak áttekinthetősége, hatékonysága és biztonsága jelentősen növelhető. Cél továbbá, hogy a megismert szabványokat a hallgató rendszerbe tudja helyezni és alkalmazni is tudja azokat egyszerűbb integrált üzleti megoldások kifejlesztésére.
Témakörök:
Üzleti folyamatok a globális gazdaságban – hálózati megközelítés.
Szabványok szerepe az üzleti folyamatokban. A GS1, mint szabványosító szervezet.
Azonosítási szabványok.
Szabványos adathordozók, adatgyűjtési szabványok.
Adatmegosztási szabványok.
Integrált üzleti megoldások a globális szabványok tükrében.
Nyomon követés, mint integrált üzleti megoldás – blockchain az ellátási láncban.
Bockchain - gyakorlati megvalósítás.
IoT , mint integrált üzleti megoldás.

A fenntarthatóság szempontjai:
A szabványos megoldások a hatékony működés alapfeltételeként jelentősen hozzájárulnak a felesleges erőforrásfelhasználás minimalizálásához, így egyszerre járulnak hozzá a gazdasági és a környezeti fenntarthatósághoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató értelmezni tudja a globális gazdaság releváns elemzési szintjeit és a benne zajló üzleti folyamatokat (kiemelten értékteremtő folyamatokat). Összefüggéseiben értelmezi ezeket az üzleti folyamatokat. Ismeri a GS1 globális szabványrendszerének elemeit és azok belső kapcsolatrendszerét, a legfontosabb integrált üzleti megoldások mögötti szabványos megoldásokat. Tisztában ezeknek a szabványoknak a jelentőségével, gazdasági hatásaival. Ismeri a legfontosabb szabványok belső tartalmát és azok kialakításának, valamint alkalmazásának kritikus pontjait.


Képesség:
A hallgató fel tud térképezni valós üzleti hálózatokban összetett folyamatokat, és értelmezni is tudja őket. Képes arra, hogy az azonosított folyamatokat értékelje és azonosítsa azokban a szabványok alkalmazásával elérhető fejlesztési lehetőségeket. A megismert szabványok alkalmazásával integrált üzleti megoldásokat tud kialakítani.


Attitűd:
A hallgató törekszik arra, hogy megértse a globális üzleti környezet folyamatait, hatásait a működés kiemelt érintettjeire, és kritikusan elemezze azokat. Törekszik továbbá arra, hogy növelje ezeknek az üzleti folyamatoknak a hatékonyságát, átláthatóságát és biztonságát.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: