November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
A tantárgy neve (angolul):Management of value creating processes
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Losonci Dávid István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
• átfogó ismeretekkel rendelkezik és rendszerben látja a vállalati reálfolyamatok (termelési és szolgáltatási folyamatok, anyagi és információs folyamatok) menedzsmentjének legfontosabb területeit, szervezeten belül és szervezeti határokon átívelően;
• tisztában van a vállalati reálfolyamatok más szervezeti funkciókkal kapcsolatos problémaköreivel;
• ismeri a vállalati reálfolyamatok menedzselése során felmerülő legfontosabb kérdések és problémák stratégiai aspektusait, illetve az azokhoz kapcsolódó módszereket és megközelítéseket;
• az elsajátított ismereteket használva képes stratégiai döntéseket előkészíteni és alternatívákat megfogalmazni, azokat értékelni, adott stratégia megvalósításának hatásait számba venni,
• képes az általa összegyűjtött információkat, létrehozott tartalmakat kisebb csoport előtt előadni és véleményét képviselni,
• képes mások munkáját, előadásait értékelni, konstruktív javaslatokat tenni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: