Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Logisztikai controlling
A tantárgy neve (angolul):Logistics Controlling
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
48
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente egyszer
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kazainé Ónodi Annamária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy átfogó ismereteket nyújt a vállalati kontrolling rendszer működéséről, a kontrolleri feladatkörökről, a teljesítménymérési módszerekről. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak önálló pénzügyi elemzésre és elsajátítsák a pénzügyi tervezés alapjait. Kiemelt hangsúlyt kap egy adott vállalati környezethez igazodó, megfelelő KPI-ok (kulcsfontosságú teljesítmény mércék) kiválasztásának képessége (legyen az lean termelési környezet vagy akár zöld ellátási lánc). Tárgyalásra kerülnek a több szempontú teljesítménymenedzsment megközelítések és a motiváció témaköre. A teljesítménymérési rendszer, eszköztár, gazdasági döntéseket megalapozó kalkulációk tárgyalása során elsősorban logisztikai vezető nézőpontját alkalmazzuk.

A fenntarthatóság szempontjai:
A zöld ellátási lánc teljesítménymérése is része a félév tananyagának.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
• Ismeri a fedezetszámítás, a KPI, Activity-based costing, pénzügyi elemzés és pénzügyi tervezés, belső elszámolóár fogalmát.
• Tisztában van a logisztikai költségek típusaival, a költségek viselkedésével, a logisztikai költségek közötti átváltásokkal.
• Ismeri a költséggazdálkodás módszereit.
• Részletesen ismeri az Activity-based costing és a céköltségszámítás módszerét, és a fedezeteszámítás metódusait.
• Tisztában van a költségeket és az eredményt befolyásoló tényezőkkel.
• Ismeri a pénzügyi elemzés és tervezés módszereit.
• Tisztában van a pénzügyi mutatószámok korlátaival.
• Ismeri a szakirodalomban és a vállalati gyakorlatban leggyakrabban használt teljesítménymércéket.


Képesség:
• Képes egy adott vállalati környezethez igazodó releváns KPI-k kiválasztására (legyen az lean termelési környezet vagy akár zöld ellátási lánc).
• Képes egy logisztikai szervezet vagy logisztikai egység gazdasági folyamatainak pénzügyi elemzésére
• Képes pénzügyi terv elkészítésére
• Képes a pénzügyi elemzési és tervezési, valamint költségszámítási módszerek közötti különbségtételre és a megfelelő kiválasztására
• Képes gazdasági döntéseket megalapozó kalkulációk készítésére, a döntési alternatívák mérlegelésére.
• Képes gazdasági folyamatokat kritikusan szemlélni, elemezni és fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.
• Képes felismerni a nem megfelelő teljesítménymérésből és ösztönzési rendszerből adódó problémákat és képes fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.


Attitűd:
• Belátja, a pénzügyi tervezés fontosságát az ellátási láncban
• Nyitott a logisztikai tevékenységek pénzügyi vonatkozásainak rendszerszintű értelmezésére
• Belátja a logisztikai költségek közötti átváltások (trade-off) jelentőségét.
• Belátja a teljesítménymérés korlátait, a környezeti és az egyéni tényezők fontosságát.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: