Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi szállítmányozás és logisztika
A tantárgy neve (angolul):International forwarding and logistics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1 (előadás + szeminárium)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Gazdálkodás Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Miskolcziné Dr. Gábriel Mónika

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy ismeretanyagának birtokában a hallgatók az adott feladathoz kapcsolódóan értelmezni tudják a nemzetközi árueljuttatás jogi egyezményi hátterét és az okmányokat. A fuvarozási ágak specifikumainak és igénybevételük gazdaságossági és minőségi aspektusainak ismerete képessé teszik őket az árunak és a menedzsmentnek leginkább megfelelő fuvareszköz-választásra. A díjszabási alapismeretek elősegítik a fuvarkalkulációk elkészítését a logisztikai folyamatokban. A korszerű fuvarozási módszerek, a KEP szolgálatok és a logisztikai központok témakörének tárgyalása olyan további ismeretekhez juttatja a hallgatókat, amelyek segítségével a legkorszerűbb szolgáltatások igénybevétele, illetve a szolgáltatóknál a munkavégzés válik lehetővé.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a logisztika fogalmát, célját.
Definiálni tudja a logisztika tevékenységeket.
Tájékozott a különböző logisztikai tevékenységeket végző szolgáltatókról
Ismeri a vevőkiszolgálás fogalmát, logisztikával kapcsolatos elemeit és a hozzájuk kapcsolódó mutatószámokat.
Tájékozott a logisztikai tevékenységgel szembeni támasztott aktuális vevői elvárásokkal kapcsolatban.
Ismeri a szállítási módokat és fel tudja sorolni jellemzőiket, előnyeiket, hátrányaikat.
Azonosítani tudja az egyes szállítási módok infrastrukturális hátterét és eszközeit (teljesítmény- és költségszempontból, nem műszaki szempontból), átlátja, hogy a szállítási módok hogyan kapcsolhatók össze.
Ismeri az intermodalitás, multimodalitás fogalmát.
Ismeri az egyes szállítási módok esetében elérhető szolgáltatástípusokat és azok jellemzőit.
Azonosítani tudja a logisztikai szolgáltatói piac legfontosabb szereplőit, az elérhető szolgáltatásokat.
Ismeri a teljes költség koncepciót (TCO).
Átlátja a logisztikai tevékenységekkel kapcsolatos költségek szerkezetét, felismeri a költségelemek közötti átváltási lehetőségeket.
Ismeri az egyes szállítási módoknál alkalmazott díjszabási rendszereket.
Átlátja a csomagolás szerepét, jelentőségét a logisztikai folyamatban.
Ismeri az egységrakomány-képzés fogalmát, tájékozott az egységrakomány-képzés eszközeiről.
Ismeri a nemzetközi logisztikai tevékenységek során fellépő kockázati forrásokat, azonosítani tudja kezelési lehetőségeit.
Ismeri az INCOTERMS 2010 szokványait.
Ismeri a nemzetközi árueljuttatás okmányait, felismeri az okmányok szerepét.
Átlátja a szállítmányozás és a földrajzi jellemzők kapcsolatát.
Tudja, hogyan kell értékelni egy térséget szállítmányozás-földrajzi szempontból.


Képesség:
A nemzetközi kereskedelem folyamatában el tudja helyezni a logisztikai folyamatokat, képes azonosítani a logisztikai tevékenységeket, szolgáltatókat.
Meg tudja határozni a logisztikai folyamattal szemben támasztott minőségi követelményeket konkrét tranzakciók esetében is, képes az alkalmazott mutatószámok eredményeinek értelmezésére.
Meg tudja tervezni az áru eljuttatásának folyamatát.
Ki tudja választani a legmegfelelőbb szállítási módot, valamint ezek lehetséges kombinálási lehetőségeit.
Ki tudja választani adott szállítási módon belül a legmegfelelőbb szolgáltatástípust.
Egy konkrét szállítási feladat esetében képes meghatározni a logisztikai feladat elvégzésére alkalmas szolgáltatók körét.
Képes felmérni az árueljuttatási feladat költségeit és költségalapú döntést hozni.
Ki tudja választani konkrét feladat esetében a megfelelő csomagolást és az egységrakomány-képzés formáját.
Fel tudja mérni, hogy a kockázati forrásokból adott esetben milyen kockázatok származhatnak és képes megoldási javaslatokat megfogalmazni ezke kezelésére.
Alkalmazni tudja az INCOTERMS 2010 szokványokat konkrét kereskedelmi megállapodások esetében, képes számára logisztikai szempontokból előnyös megállapodásokat kötni.
Ki tudja választani, hogy adott szállítási feladathoz milyen okmányok szükségesek.
Képes felmérni egy térséget szállítmányozásföldrajzi szempontból.


Attitűd:
Nyitott a nemzetközi kereskedelmi ügyletek logisztikai szempontjainak figyelembevételére.
Hajlandó a másik fél (vevő) szempontjait figyelembe venni.
Fontosnak tartja a különböző szállítási módok gazdaságossági szempontú mérlegelését.
Törekszik elfogulatlan értékelésre.
Szem előtt tartja a költséghatékonyságot.
Belátja az egységrakomány-képzés szükségességét.
Törekszik az igényes és alapos munkára.
Tudatosan törekszik érdekeinek érvényesítésére, érveinek szakmai alátámasztására.
Elfogadja az adminisztratív feladatok szükségességét.
Érdeklődik a magyar áruforgalom szempontjából fontos területek szállítmányozásföldrajzi sajátosságai iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: