Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NCK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Lean menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Lean management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 szeminárium
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Termelés és szolgáltatásmenedzsment
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Losonci Dávid István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy a hallgatók a vállalati életben használt fejlesztési megközelítésekről (lean, minőségmenedzsment) alapvető ismeretekkel rendelkezzenek és azokra építve képesek legyenek fejlesztési tevékenységekbe, programokba aktívan közreműködni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A gazdasági fenntarthatóság kerül előtérbe. A gazdasági fenntarthatóság kulcselemei közül a vevői érték.
A lean és minőség központi eleme a felesleges tevékenységek felszámolása, a selejt csökkentése és így a környezeti fenntarthatósághoz is kapcsolható. A kurzusra építve e témakörben szakszeminárium keretében lehet elmélyülni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az üzleti életben széles körben használt folyamatmenedzsment megközelítéseket, specifikusan a lean menedzsment stratégiai döntéseit.
Képet kap a minőségmenedzsment kialakulásáról és fejlődéséről, a minőség fogalmának különböző megközelítéseiről és értelmezéseiről, a minőségügyi szabványokról.
Ismeri a lean menedzsment alapelveit (érték, értékáram, áramlás, húzásos rendszer, folyamatos fejlesztés) és kiemelt eszközeit (értékáram, villámfejlesztés, pazarlás, kanban, JIT, 5S, simítás (heijunka, leveling), U alakú cella fogalmát. Gyakorlatias ismeretei vannak a folyamatok lean szemléletű elemzéséről, elemzéseit adatok és tények alapján végzi.
Megismerkedik a minőségmenedzsment legfontosabb módszereivel és fejlesztési ciklusával (pl. DMAIC), illetve a ciklus egyes lépéseihez kapcsolódó eszközökkel (pl. FMEA, folyamattérképek, statisztikai elemzések).


Képesség:
Képes döntéseket hozni, hogy milyen folyamatfejlesztési megközelítést, milyen szervezetben, milyen folyamatra, kinek a bevonásával és miért érdemes használni.
Képes bevezetésre előkészíteni és alkalmazni a lean menedzsment eszköztárából az anyag- és információáramlást irányító és fejlesztő eszközöket (pl. folyamatábra, folyamatkiegyensúlyozás, statisztikai módszerek), ezzel támogatva a tevékenységek folyamat alapú működését.
Képes lesz a minőségfejlesztési ciklust konkrét eszközökkel alkalmazni problémák megoldására.
Képes a fejlesztések operatív mutatókra (pl. átfutási idő, minőség) gyakorolt hatásának becslésére.
Képes a folyamatokat kritikusan szemlélni, elemezni és a fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.
Képes a tanulmányai során eddig használt fogalmakat a lean menedzsment és a minőségmenedzsment területén használni.
Képes a megismert fogalomkészlet és elemzési ismeret alapján önálló, nemzetközi kitekintést tartalmazó kutatást folytatni releváns témákban.
Képes a kutatási eredményeit strukturáltan és lényegre törően bemutatni.


Attitűd:
• Erősíti a folyamat- és rendszerszemléletét
• Belátja lean és a minőségmenedzsment fontosságát az ellátási láncban
• Kritikusan szemléli az üzleti folyamatokat, azok fejlesztési lehetőségeit
• Fejlesztés-orientált és teljesítmény-orientált megközelítést sajátít el
• Komplexen és strukturáltan közelít problémák megoldásához
• Elkötelezett és nyitott új fejlesztési módszerek felkutatására


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: