Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4GP02NAK24SB
A tantárgy megnevezése (magyarul):Adózási ismeretek
A tantárgy neve (angolul):Knowledge of Taxation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Czoboly Gergely István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy fő célja a hallgatóknak a mindennapokban használható, gyakorlati adójogi ismereteket adni, amelyek segítségével saját és cégük adózási problémáiról valós és megalapozott képet tudnak alkotni. A tantárgy alapozó jellegű, amely az egyes adónemek szabályainak alapszintű bemutatását célozza.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy az alábbi adónemeket öleli fel: személyi jövedelemadó, társasági adó és az általános forgalmi adó.


Képesség:
A tárgy képessé teszi a hallgatókat az alapvető adózási szabályok megértésére és a saját, ill. vállalkozásuk adózási kihívásainak és lehetőségeinek felismerésére.


Attitűd:
Tudatosságra törekszik a saját és vállalkozásának megfelelő adózására


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: