Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK05O
A tantárgy megnevezése (magyarul):Valószínűségszámítás
A tantárgy neve (angolul):Probability Theory
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1 előadás +1 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Matematikai analízis
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Medvedev Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Valószínűségi változók és a valószínűségszámítás axiómái
Eloszlás és sűrűségfüggvények
Transzformált valószínűségi változók eloszlás és sűrűségfüggvényei.
Eloszlásfüggvény szerinti integrálás, várható érték és szórás
Transzformált valószínűségi eloszlások várható értéke.
Speciális eloszlások, normális, Poisson, binomiális, geometriai.
Poisson-folyamat, a kockázatkezelés alapjai
Gamma-béta aritmetika
Függvénytranszformációk, momentumgeneráló függvény, Laplace-transzformáció, generátorfüggvény
Centrális határeloszlás tétele
Nagy számok törvénye

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A valószínűségszámítás alapfogalmainak megismerése, az alapvető eloszlások ismerete, azok paramétereinek tartalmának megismerése. A nevezetes határeloszlások és a hozzájuk tartozó számítások elsajátítása.


Képesség:
Absztrakt gondolkodás fejlesztése.


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Gazdaság és pénzügyi matematika


Tudás:
A valószínűségszámítás alapfogalmainak megismerése, a nevezetes eloszlások és azok egymáshoz való viszonyának megismerése


Képesség:
A valószínűségszámításban használt számolási technikák önálló elvégzése


Attitűd:
N