Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK24B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fejezetek matematikából I.
A tantárgy neve (angolul):Topics in Mathematics I
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Megyeri Krisztina

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy közgazdasági, pénzügyi tárgyak megértéséhez szükséges matematikai alapokat biztosítsa.
A kurzus, mint matematikai tárgy gondolkodásfejlesztő, hozzájárul a szabatos racionális gondolkodás fejlesztéséhez és a közgazdasági alapműveltség része, az elsajátított módszerek ismerete számtalan probléma megoldásához elengedhetetlen.

A tantárgy szakmai tartalma: Komplex számok. Határérték fogalma, folytonosság. Differenciál és integrálszámítás, hatványsorok. Differenciál egyenletetk


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a határérték fogalmával.
Látja a határérték fogalmának szerepét a differenciál- és integrálszámításban.
Tisztában van a differenciál egyenletek fogalmával, alkalmazásával.


Képesség:
Képes végtelen sorozatok határértékének és végtelen sorok összegének meghatározására.
El tudja végezni a teljes függvényvizsgálatot.
Egyszerűbb határozatlan, határozott és improprius integrálokat, differenciál egyenleteket meg tud oldani.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, informatikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
A problémák matematikailag szabatos megragadása iránti igény.
A levezetések jelentőségének értékelése.
A feladatok megoldása során a lépések helyességének indoklásának megkerülhetetlen voltának elfogadása.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: