Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK32B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fejezetek a matematikából III.
A tantárgy neve (angolul):Topics in Mathematics III
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Fejezetek a matematikából III
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Medvedev Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja bevezetés a valószínűségszámításba. Legfontosabb témakörök:

Valószínűségi terek, valószínűségi változók, eloszlások
Eloszlásfüggvények és sűrűségfüggvények.
Várható érték és szórás
Nevezetes eloszlások, azok paraméterei és a paraméterek valószínűségszámítási tartalma.
Poisson-eloszlás és karakterizálása
Normális eloszlás és a statisztika nevezetes eloszlásai
Centrális-határeloszlás tétele
Negy számok törvénye

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri az elemi valószínűségszámítás alapfogalmait és a valószínűségszámításban szokásos számolási technikákat.


Képesség:
A hallgató képes lesz végrehajtani a legfontosabb valószínűségszámítási számolási eljárásokat.


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:SPM


Tudás:
Elemi valószínűségszámítási fogalmak megismerése


Képesség:
Az elemi valószínűségszámítás számítási módszereinek végrehajtása


Attitűd:
N