Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK47B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Matematika II.
A tantárgy neve (angolul):Mathematics II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Matematikai alapok I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Ernyes Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:

Stabil készségek a bayes-i logika és az eloszlásokkal számolás területén.
Várható érték, szórás, kovariancia, korreláció meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy szakmai tartalma: Valószínűség fogalma, feltételes valószínűség és Bayes-tétel.
Valószínűségi változók és eloszlások, várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások.
Többdimenziós eloszlások, függetlenség, korreláció. A nagy számok törvénye.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és gyakorlatokon rendszeres részvétel. Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat.

Vizsgakövetelmény: Félév végi írásbeli vizsgadolgozat a teljes félév anyagából

Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokból szerzett összpontszám alapján.

Tananyag leírása: 1. Valószínűség
2. Mintavételi eljárások
3. Feltételes valószínűség és Bayes-tétel
4. Valószínűségi változók és eloszlások
5. A várható érték és a szórás
6. Nevezetes diszkrét eloszlások
7. Nevezetes folytonos eloszlások
8. Együttes eloszlások
9. Kovariancia és korreláció
10. Változók összegének eloszlása
11. A nagy számok törvénye
12. A statisztika nevezetes eloszlásai

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
Részletesen lásd a Neptun rendszerben

Kompetencia leírása: Stabil készségek a bayes-i logika és az eloszlásokkal számolás területén.
Várható érték, szórás, kovariancia, korreláció meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és gyakorlatok ellenőrzése.
Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat előre megadott időpontokban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok és gyakorlatok kidolgozása.
A kötelező irodalom irányított feldolgozása.


Képesség:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a bayes-i logika és az eloszlásokkal számolás területén.
Várható érték, szórás, kovariancia, korreláció meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Nermzetközi Gazdálkoidás, Turizmus Vendéglátás, Kereskedelem és Marketing, HR, Gazdálkodás és Management


Tudás:
A tantárgy szakmai tartalma: Valószínűség fogalma, feltételes valószínűség és Bayes-tétel.
Valószínűségi változók és eloszlások, várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások.
Többdimenziós eloszlások, függetlenség, korreláció. A nagy számok törvénye.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és gyakorlatokon rendszeres részvétel. Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat.

Vizsgakövetelmény: Félév végi írásbeli vizsgadolgozat a teljes félév anyagából

Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokból szerzett összpontszám alapján.

Tananyag leírása: 1. Valószínűség
2. Mintavételi eljárások
3. Feltételes valószínűség és Bayes-tétel
4. Valószínűségi változók és eloszlások
5. A várható érték és a szórás
6. Nevezetes diszkrét eloszlások
7. Nevezetes folytonos eloszlások
8. Együttes eloszlások
9. Kovariancia és korreláció
10. Változók összegének eloszlása
11. A nagy számok törvénye
12. A statisztika nevezetes eloszlásai

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
Részletesen lásd a Neptun rendszerben

Kompetencia leírása: Stabil készségek a bayes-i logika és az eloszlásokkal számolás területén.
Várható érték, szórás, kovariancia, korreláció meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és gyakorlatok ellenőrzése.
Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat előre megadott időpontokban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok és gyakorlatok kidolgozása.
A kötelező irodalom irányított feldolgozása.


Képesség:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a bayes-i logika és az eloszlásokkal számolás területén.
Várható érték, szórás, kovariancia, korreláció meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
N