Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK54B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Matematikai analízis
A tantárgy neve (angolul):Mathematical Analysis
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tallós Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy szakmai tartalma: Határérték fogalma, folytonosság. Differenciál és integrálszámítás, hatványsorok.
Kétváltozós függvények deriválása, lokális szélsőérték. Feltételes szélsőérték és Lagrange-multiplikátorok.


Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokból szerzett összpontszám alapján.
Részletesen lásd: web.uni-corvinus.hu/~tallos

Tananyag leírása: 1. Sorozatok
2. Végtelen sorok
3. Függvények határértéke és folytonosság
4. Függvények deriváltja
5. A középérték-tétel
6. A teljes függvényvizsgálat
7. Integrálás
8. Integrálási technikák
9. Az integrálás kiterjesztése
10. Hatványsorok
11. Kétváltozós függvények deriválása
12. Feltételes szélsőérték

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
Részletesen lásd a Neptun rendszerben

Tananyag leírása: 1. Sorozatok
2. Végtelen sorok
3. Függvények határértéke és folytonosság
4. Függvények deriváltja
5. A középérték-tétel
6. A teljes függvényvizsgálat
7. Integrálás
8. Integrálási technikák
9. Az integrálás kiterjesztése
10. Hatványsorok
11. Kétváltozós függvények deriválása
12. Feltételes szélsőérték

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok és gyakorlatok kidolgozása.
A kötelező irodalom irányított feldolgozása.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tananyag leírása: 1. Sorozatok
2. Végtelen sorok
3. Függvények határértéke és folytonosság
4. Függvények deriváltja
5. A középérték-tétel
6. A teljes függvényvizsgálat
7. Integrálás
8. Integrálási technikák
9. Az integrálás kiterjesztése
10. Hatványsorok
11. Kétváltozós függvények deriválása
12. Feltételes szélsőérték


Képesség:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a határérték meghatározása, a deriválás és integrálás témakörében.
Egy és kétváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Alkalmazott közgazdaságtan


Tudás:
Tananyag leírása: 1. Sorozatok
2. Végtelen sorok
3. Függvények határértéke és folytonosság
4. Függvények deriváltja
5. A középérték-tétel
6. A teljes függvényvizsgálat
7. Integrálás
8. Integrálási technikák
9. Az integrálás kiterjesztése
10. Hatványsorok
11. Kétváltozós függvények deriválása
12. Feltételes szélsőérték


Képesség:
N


Attitűd:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a határérték meghatározása, a deriválás és integrálás témakörében.
Egy és kétváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.