Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK56B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Lineáris algebra
A tantárgy neve (angolul):Linear Algebra
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tallós Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy szakmai tartalma: Vektorterek és alterek, lineáris függetlenség bázis. Elemi bázistranszformáció.
Lineáris leképezések, egyenletrendszerek, invertálás. Euklideszi terek, kvadratikus alakok.
Többváltozós függvények szélsőértékének első és másodrendű feltételei.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és gyakorlatokon rendszeres részvétel. Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat.

Vizsgakövetelmény: Félév végi írásbeli vizsgadolgozat a teljes félév anyagából

Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokból szerzett összpontszám alapján.
Részletesen lásd: web.uni-corvinus.hu/~tallos

Tananyag leírása: 1. Vektorterek és alterek
2. Lineáris függetlenség és bázis
3. Lineáris leképezések és mátrixok
4. Lineáris egyenletrendszerek
5. Sajátérték, sajátvektor
6. Determináns
7. Skaláris szorzat
8. A spektráltétel
9. Kvadratikus alakok
10. Többváltozós függvények deriválása
11. Másodrendű deriváltak
12. Többváltozós szélsőérték

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
Részletesen lásd a Neptun rendszerben

Kompetencia leírása: Stabil készségek a mátrix-számítás, sajátértékek és egyenletrendszerek témakörében.
Többváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, statisztikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és gyakorlatok ellenőrzése.
Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat előre megadott időpontokban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok és gyakorlatok kidolgozása.
A kötelező irodalom irányított feldolgozása.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tananyag leírása: 1. Vektorterek és alterek
2. Lineáris függetlenség és bázis
3. Lineáris leképezések és mátrixok
4. Lineáris egyenletrendszerek
5. Sajátérték, sajátvektor
6. Determináns
7. Skaláris szorzat
8. A spektráltétel
9. Kvadratikus alakok
10. Többváltozós függvények deriválása
11. Másodrendű deriváltak
12. Többváltozós szélsőérték


Képesség:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a mátrix-számítás, sajátértékek és egyenletrendszerek témakörében.
Többváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, statisztikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Alkalmazott közgazdaságtan


Tudás:
Tananyag leírása: 1. Vektorterek és alterek
2. Lineáris függetlenség és bázis
3. Lineáris leképezések és mátrixok
4. Lineáris egyenletrendszerek
5. Sajátérték, sajátvektor
6. Determináns
7. Skaláris szorzat
8. A spektráltétel
9. Kvadratikus alakok
10. Többváltozós függvények deriválása
11. Másodrendű deriváltak
12. Többváltozós szélsőérték


Képesség:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a mátrix-számítás, sajátértékek és egyenletrendszerek témakörében.
Többváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, statisztikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
A tantárgy szakmai tartalma: Vektorterek és alterek, lineáris függetlenség bázis. Elemi bázistranszformáció.
Lineáris leképezések, egyenletrendszerek, invertálás. Euklideszi terek, kvadratikus alakok.
Többváltozós függvények szélsőértékének első és másodrendű feltételei.