Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK61B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Valószínűségszámítás
A tantárgy neve (angolul):Probability Theory
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tasnádi Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A valószínűségszámítás alapfogalmainak, tételeinek és módszereinek elsajátítása.
Stabil készségek a bayes-i logika és az eloszlásokkal számolás területén.
Várható érték, szórás, kovariancia, korreláció meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, informatikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy szakmai tartalma: Valószínűség fogalma, feltételes valószínűség és Bayes-tétel.
Valószínűségi változók és eloszlások, várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások.
Többdimenziós eloszlások, függetlenség, korreláció. A nagy számok törvénye.

Tematika:
1. Valószínűség
2. Mintavételi eljárások
3. Feltételes valószínűség és Bayes-tétel
4. Valószínűségi változók és eloszlások
5. A várható érték és a szórás
6. Nevezetes diszkrét eloszlások
7. Nevezetes folytonos eloszlások
8. Együttes eloszlások
9. Kovariancia és korreláció
10. Változók összegének eloszlása
11. A nagy számok törvénye
12. A statisztika nevezetes eloszlásai


Képesség:
Véletlen jelenségek modellezése, események bekövetkezési valószínűségének meghatározása
A nevezetes eloszlások és alkalmazási lehetőségeinek ismerete
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, informatikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
A véletlen jelenségek modellezése iránti igény
Bizonytalan döntési környezetben történő következtetések
A feladatok megoldása során a lépések helyességének indoklása


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: