Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK63B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Analízis
A tantárgy neve (angolul):Calculus
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Palágyi Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy szakmai tartalma: Határérték fogalma, folytonosság. Differenciál és integrálszámítás, hatványsorok.
Kétváltozós függvények deriválása, lokális szélsőérték.

Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokból szerzett összpontszám alapján.

Tananyag leírása:
Sorozatok
Végtelen sorok
Függvények határértéke és folytonosság
Függvények deriváltja
A középérték-tétel
A teljes függvényvizsgálat
Integrálás
Hatványsorok
Kétváltozós függvények deriválása

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
Részletesen lásd a Neptun rendszerben

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok és gyakorlatok kidolgozása.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Sorozatok
Végtelen sorok
Függvények határértéke és folytonosság
Függvények deriváltja
A középérték-tétel
A teljes függvényvizsgálat
Integrálás
Hatványsorok
Kétváltozós függvények deriválása


Képesség:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a határérték meghatározása, a deriválás és integrálás témakörében.
Egy és kétváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további tárgyak tanulásához.


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Pénzügy és számvitel


Tudás:
Sorozatok
Végtelen sorok
Függvények határértéke és folytonosság
Függvények deriváltja
A középérték-tétel
A teljes függvényvizsgálat
Integrálás
Hatványsorok
Kétváltozós függvények deriválása


Képesség:
Kompetencia leírása: Stabil készségek a határérték meghatározása, a deriválás és integrálás témakörében.
Egy és kétváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további tárgyak tanulásához.


Attitűd:
N