Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK64B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Valószínűségszámítás
A tantárgy neve (angolul):Probability Theory
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek, de ajánlott az analízis tárgy keretében tanult fogalmak (pl. sorok, integrálok) ismerete
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Palágyi Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy szakmai tartalma: Valószínűség fogalma, feltételes valószínűség és Bayes-tétel.
Valószínűségi változók és eloszlások, várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások.
Többdimenziós eloszlások, függetlenség, korreláció. A nagy számok törvénye.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Valószínűség fogalma, feltételes valószínűség és Bayes-tétel.
Valószínűségi változók és eloszlások, várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások.
Többdimenziós eloszlások, függetlenség, korreláció. A nagy számok törvénye.


Képesség:
Kvantitatív készségek fejlesztése.


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: