Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAK65B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Analízis
A tantárgy neve (angolul):Calculus
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tasnádi Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az Analízis, mint matematikai tárgy gondolkodásfejlesztő, hozzájárul a szabatos racionális gondolkodás fejlesztéséhez és az informatikusi alapműveltség része, az elsajátított módszerek ismerete számtalan probléma megoldásához elengedhetetlen.

A tantárgy szakmai tartalma: Határérték fogalma, folytonosság. Differenciál és integrálszámítás, hatványsorok. Kétváltozós függvények deriválása, lokális szélsőérték. Feltételes szélsőérték és Lagrange-multiplikátorok.

Tananyag leírása:
1. Sorozatok
2. Végtelen sorok
3. Függvények határértéke és folytonosság
4. Függvények deriváltja
5. A középérték-tétel
6. A teljes függvényvizsgálat
7. Integrálás
8. Integrálási technikák
9. Az integrálás kiterjesztése
10. Hatványsorok
11. Kétváltozós függvények deriválása
12. Feltételes szélsőérték

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a közelítés, illetve a határérték fogalmával.
Látja a határérték fogalmának szerepét a differenciál- és integrálszámításban.
Ismeri a szélsőérték- és területszámítás alapvető alkalmazásait.


Képesség:
Képes végtelen sorozatok határértékének és végtelen sorok összegének meghatározására.
El tudja végezni a teljes függvényvizsgálatot.
Egyszerűbb határozatlan, határozott és improprius integrálokat meg tud határozni.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, informatikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.


Attitűd:
A problémák matematikailag szabatos megragadása iránti igény.
A levezetések jelentőségének értékelése.
A feladatok megoldása során a lépések helyességének indoklásának megkerülhetetlen voltának elfogadása.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: