Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAV60B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Matematika felzárkóztató I.
A tantárgy neve (angolul):Remediation course in Mathematics I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Medvedev Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A középiskolában tanult matematikai ismeretek felelevenítése és elmélyítése. Az tanszék tapasztalatai alapján az egyetemi matematika tananyag elsajátításának legfőbb korlátja, hogy a hallgatók középiskolából hozott ismeretei korlátozottak és az egyetemi matematika tananyag megértéséhez nem elég biztosak. A kurzus során a korábban már tanult anyagokat átismételjük és az egyetemi tananyag szempontjai alapján újra bemutatjuk. A legfőbb átismétlendő ismeretek:
Számolási azonosságok használata
Kifejezések egyszerűbb alakra hozása
Másodfokú egyenletek és gyökeik
Magasabb fokszámú polinomok és gyökeik
Trigonometrikus függvények.
Algebrai egyenletek
Logaritmikus és exponenciális egyenletek
Trigonometrikus egyenletek

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A középiskolában elsajátítandó számolási technikák elmélyítése, átismétlése és az egyetemi tananyag szempontjából való átgondolása.


Képesség:
Számolási képességek javítása, fejlesztése


Attitűd:
N


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:nincs


Tudás:
Középiskolai matematikai ismeretek elmélyítése


Képesség:
Számolási képességek javítáa


Attitűd:
N